Visitatie

Onafhankelijke maatschappelijke visitatie 2015 van Triada heeft een positief rapport opgeleverd.

Triada heeft rapportcijfers voor haar werk gekregen

Een onafhankelijke visitatiecommissie beoordeelde de maatschappelijke prestaties van Triada in de periode 2011 - 2014. Daarvoor heeft de commissie onder andere gesproken met de centrale huurdersraad, gemeenten, welzijns- en zorginstellingen en met medewerkers van Triada. Ook bestudeerde zij een groot aantal beleidsdocumenten en verantwoordingsstukken. Het oordeel was positief met gemiddeld een ruime 7. Eind december 2015 nam de directeur-bestuurder van Triada de heer Van de Ven het rapport van de visitatiecommissie in ontvangst.

Triada krijgt een 8 voor haar kerntaak

De visitatiecommissie stelt vast dat Triada goed werk verricht heeft voor het huisvesten van haar primaire doelgroep. Deze kerntaak is één van de onderdelen waar Triada bij deze visitatie een 8,0 voor kreeg. De commissie merkt ook op dat Triada hier de focus heeft liggen.

De commissie constateert dat Triada het gezamenlijk belang van huurders centraal stelt. Dat gebeurt bij iedere beleidsontwikkeling en bij alle activiteiten. Triada gaat hierover steeds met haar huurders in gesprek. In het visitatierapport is de goede relatie zichtbaar die Triada met haar belanghouders onderhoudt. Zeker ook met de huurdersvertegenwoordiging.

Triada presteert beter dan vier jaar geleden

Het is de tweede keer dat Triada zich laat beoordelen door een visitatiecommissie. De vorige keer was in 2011. De visitatiecommissie vindt dat er nu duidelijk verbeteringen te zien zijn. Er zijn vier onderwerpen onderzocht. Het oordeel van de commissie is op alle vier ruim voldoende. De vierjaarlijkse beoordeling hoort erbij: zowel de Woningwet als koepelorganisatie Aedes, waar Triada lid van is, schrijven deze voor.

De Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland zorgde ook voor publicatie van het Visitatierapport over Triada.