Algemene Voorwaarden

Triada hanteert drie soorten voorwaarden: één voor huurders, en twee voor opdrachtnemers/leveranciers.

Voor huurders

Voor huurders van Triada gelden de Algemene Huurvoorwaarden (vastgesteld in 2018). Huurders ontvangen deze bij de ondertekening van de huurovereenkomst. In 2018 hebben alle huurders informatie ontvangen over de vernieuwde voorwaarden. Voorgaande versies zijn daarmee vervallen. U kunt de voorwaarden downloaden vanaf deze pagina, bij 'Zie ook'.

 

Voor opdrachtnemers

Voor opdrachtverstrekkingen en aanbestedingen hanteert Triada twee soorten voorwaarden:

  • Algemene Voorwaarden Onderhoudswerkzaamheden (versie 2016-1, vastgesteld op 8 februari 2016)
  • Inkoopvoorwaarden Leveringen en Diensten (versie 2014-1, vastgesteld op 4 februari 2014)

Voorgaande versies komen daarmee te vervallen. Leveranciers en belangstellenden kunnen de voorwaarden hier downloaden en inzien. Onze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.