Raad van Commissarissen

Bezetting en contactgegevens van de Raad van Commissarissen (RvC)

Contactgegevens RvC

De Raad van Commissarissen hecht grote waarde aan zijn aanspreekbaarheid. Als daartoe aanleiding is, kan men zich tot de RvC wenden. 

Voorzitter Vicevoorzitter
De heer J.D. Sprokkereef

Mevrouw mr. K.J.P.C. van der Velden

E-mailadres: j.d.sprokkereef@triada.nl E-mailadres: k.vandervelden@triada.nl 

 

Bezetting en rooster van aftreden

Naam Functie Jaar van aftreden Herkiesbaar

De heer J.D. Sprokkereef

Voorzitter 2027 Ja
Mevrouw mr. K.J.P.C. van der Velden Vicevoorzitter 2026 Nee
Mevrouw mr. N.A. Aalbers Lid 2027 Nee
De heer R. Rösler RA Lid 2025 Ja

Ondersteunende commissies

De RvC heeft een reglement voor de auditcommissie vastgesteld. Dit is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op het reglement van de RvC en de Statuten. De auditcommissie is ingesteld ter ondersteuning van het toezicht door de RvC. Er is eveneens een reglement voor de remuneratiecommissie vastgesteld. Ook deze commissie is ingesteld ter ondersteuning van het toezicht.