Raad van Commissarissen

Bezetting en contactgegevens van de Raad van Commissarissen (RvC)

Contactgegevens RvC

De Raad van Commissarissen hecht grote waarde aan zijn aanspreekbaarheid. Als daartoe aanleiding is, kan men zich tot de RvC wenden. 

Voorzitter Vicevoorzitter
De heer S.J. Schuijt MPM De heer R.R. Scholten
E-mailadres: stefschuijt@gmail.com E-mailadres: reint.scholten@gmail.com
Telefoonnummer: 06 - 46 16 11 66 Telefoonnummer: 06 - 20 56 02 17

 

Bezetting en rooster van aftreden

Naam Functie Jaar van aftreden Herkiesbaar
De heer S.J. Schuijt MPM Voorzitter 2021 Nee
De heer R.R. Scholten Vicevoorzitter 2022 Nee
vacature Lid    
Mevrouw mr.  K.J.P.C. van der Velden Lid 2021 Ja
Mevrouw mr. N.A. Aalbers Lid 2022 Ja

Ondersteunende commissies

De RvC heeft een reglement voor de auditcommissie vastgesteld. Dit is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op het reglement van de RvC en de Statuten. De auditcommissie is ingesteld ter ondersteuning van het toezicht door de RvC. Er is eveneens een reglement voor de remuneratiecommissie vastgesteld. Ook deze commissie is ingesteld ter ondersteuning van het toezicht.