Nieuws

Prestatieovereenkomsten over wonen

Op 4 december sluiten Triada en de Huurdersraad prestatie-overeenkomsten met de drie gemeenten Hattem, Heerde en Epe. Hierin staan de afspraken op het gebied van wonen.

Langer thuis wonen - in gesprek met Triada

Langer thuis blijven wonen: Hoe denkt u dat straks te gaan doen? En wat verwacht u over 10 of 20 jaar van Triada? In 2040 is ruim 30 procent van de bevolking van Hattem, Heerde en Epe 65 jaar of ouder. Dat gaat dus over alle mensen die nu 45 jaar of...