Kennisbank

Afrekening servicekosten

Betaalt u servicekosten? Dan krijgt u ieder jaar voor 1 juli een afrekening van ons. In deze afrekening verrekenen wij uw maandelijkse voorschot met de werkelijke kosten. Soms krijgt u geld terug en soms vragen wij u bij te betalen.

Lees het volledige antwoord

Asbest

Sinds 1994 is asbest verboden. In Nederland hebben we strenge regels voor het verwijderen van asbest. Triada gaat secuur en verantwoord om met deze regels. Daarbij willen we nog verder gaan. Wij hebben onderzocht waar mogelijk asbest voorkomt in onze...

Lees het volledige antwoord

Automatische betaling

U kunt de huur op verschillende manieren aan ons betalen. Een daarvan is via een automatische incasso. Dit is het gemakkelijkste. U regelt dit met een machtiging. Hierna schrijven wij de huur iedere maand automatisch en op tijd van uw rekening af.

Lees het volledige antwoord

Bedrijfsruimte

Wij verhuren ook een beperkt aantal bedrijfsruimten. Neem contact met ons op voor meer infomatie.

Lees het volledige antwoord

Betalingsregeling

Bij betalingsproblemen kunt u rekenen op ons begrip en ondersteuning. Lukt het niet de huur op tijd te betalen? Dan kunt u misschien een betalingsregeling met ons treffen. Wij kijken altijd naar uw persoonlijke en financiële situatie. Dus wacht niet ...

Lees het volledige antwoord

Bewonerscommissie

Een bewonerscommissie bestaan uit huurders van een woongebouw, wooncomplex of straat. De commissie gaat namens de huurders van die straat (enz.) in gesprek met Triada. Zij zijn er voor het algemene bewonersbelang. Een bewonerscommissie heeft over vee...

Lees het volledige antwoord

Boom kappen

Wilt u een boom kappen in uw tuin? Meestal kunt u dit zelf doen. Voor monumentale bomen hebt u een kapvergunning van uw gemeente nodig. Laat het ons altijd weten als een boom schade aan uw huis veroorzaakt.

Lees het volledige antwoord

Daken en dakgoten

Het onderhoud van de dakgoten doen wij voor u. Wel vragen wij u in de gaten te houden of uw goten niet verstopt raken door bladeren of zand. Hebt u een schoorsteen? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor het jaarlijks vegen van uw schoorsteen.

Lees het volledige antwoord

Datalek

De wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) beschermt persoonsgegevens van iedereen binnen de Europese Unie. De wet gaat over het verwerken van persoonsgegevens. Dat zijn persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres of e-mailadres. Vallen dez...

Lees het volledige antwoord

Deurwaarder

Wij schakelen een deurwaarder in als u uw huur niet op tijd betaalt. De kosten voor de deurwaarder zijn dan voor u. Natuurlijk willen we niet dat het zover komt. We werken graag samen met u aan oplossingen. U kunt bijvoorbeeld een betalingsregeling ...

Lees het volledige antwoord