Wat doen wij met uw reactie op een woning?

U hebt op een woning gereageerd. En wat gebeurt er dan? Wanneer weet u of u die woning krijgt, of niet?

U wilt natuurlijk weten of u de woning krijgt waarop u reageerde.

Elke woning heeft een uiterste reactiedatum. Na die datum kijken wij naar de reacties op die woning. Een woning wordt het eerst aangeboden aan de kandidaat met de langste inschrijfduur. Mensen met urgentie gaan meestal voor.

Krijgt u een woning aangeboden? 

Dan nodigen wij u binnen een paar dagen na de uiterste reactiedatum uit, per telefoon, of per e-mail en/of brief. Wij maken met u een afspraak op ons kantoor. Zorg dat uw telefoonnummer en uw e-mailadres altijd kloppen, zodat wij u kunnen bereiken als wij u een woning aanbieden. 

Lever binnen 2 werkdagen 

deze inkomensgegevens bij ons aan:

Een inkomensverklaring van uzelf en van een meeverhuizende partner. 

Zorg dat u uw inkomensverklaring zo snel mogelijk opvraagt bij de Belastingdienst. Denk eraan dat dit ook voor uw meeverhuizende partner geldt. Deze verklaring kunt u op drie manieren verkrijgen:

(1). Log in met uw DigiD bij mijn.overheid.nl en zoek bij uw persoonlijke gegevens naar de Inkomensverklaring.

(2). Vraag een inkomensverklaring aan via de BelastingTelefoon 0800 0543 (gratis). U ontvangt de verklaring na ongeveer 5 werkdagen. Dit kan te laat zijn als u wacht tot wij u uitnodigen. Doe dit dus vooraf. De verklaring is gratis en is ongeveer een jaar geldig. 

(3). Hebt u bij de Belastingdienst aangifte gedaan over uw inkomen van het afgelopen jaar en een definitieve aanslag ontvangen? Dan is die definitieve aanslag een geldig document. 

Voor de afspraak op ons kantoor neemt u deze bewijsdocumenten mee:

1. Een Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

Wij vragen u bij de toewijzing om een uittreksel basisregistratie personen (BRP). Daaruit blijkt hoe lang u op uw huidige adres in de regio Noord-Veluwe woont. Dit uittreksel vraagt u aan bij de gemeente waar u woont. Uw woonverleden en het aantal eventuele medebewoners moeten daarop vermeld staan. Een uittreksel ouder dan 6 maanden is niet geldig.  

2. Een verhuurdersverklaring en/of hypotheekhoudersverklaring

Hebt u in de afgelopen 2 jaar woonruimte gehuurd?
Zorg dan dat u verhuurdersverklaringen hebt van alle verhuurders. Het in te vullen formulier (Verhuurdersverklaring) vindt u op onze website. 

Hebt u, of had u in het afgelopen jaar, een eigen woning?
Zorg er dan voor dat u een overzicht hebt van de hypotheekafschrijvingen van het laatste jaar of een hypotheekhoudersverklaring van uw bank. 

3. Een identiteitsbewijs, paspoort of geldige verblijfsvergunning

Als u in een woning van Triada wilt wonen, moet u de Nederlandse nationaliteit hebben. Of u hebt een geldige verblijfsvergunning. Ook moet u 18 jaar of ouder zijn. Neem daarom uw paspoort, identiteitsbewijs of verblijfsvergunning mee naar het aanbiedingsgesprek.

Als u kandidaat bent voor meerdere woningen 

U mag op meer dan één woning tegelijk reageren. Maar u kunt slechts voor één woning tegelijkertijd een aanbieding krijgen. Wanneer u voor twee woningen kandidaat bent, bellen wij u met de vraag welke woning uw eerste keuze is. Als u niet opneemt, spreken we een voicemail in en e-mailen we u. U krijgt een uur de tijd om te reageren op deze voicemailboodschap en e-mail.  Belt u niet binnen een uur terug? Dan kiezen wij welke woning we aan u aanbieden. Voor de andere woning benaderen wij de volgende kandidaat. Voor het maken van een keuze kunt u de woningen niet bezichtigen. U moet dit doen op basis van de advertentiegegevens. U kunt ons telefonisch wel vragen stellen over de woning.

Hebt u van ons geen bericht ontvangen?

Dan kwam u deze keer nog niet in aanmerking. U krijgt daarvan geen persoonlijk bericht. De toewijzing van een woning kan ongeveer twee weken duren. Wanneer een woning verhuurd is, plaatsen wij het adres in deze lijst. U kunt daarop zien hoe lang de kandidaat ingeschreven stond die de woning gekregen heeft. Of u een volgende keer wel kandidaat wordt, hangt af van de inschrijfduur van wie er dan reageren. 

Contact
Triada maakt gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren en uw voorkeuren te onthouden. Lees meer op triada.nl/cookies