Inkomen en huur

Op welke woning mag u reageren?

Welk inkomen past bij welke huur?

Met welk inkomen kunnen mensen een sociale huurwoning huren? En hoe hoog of laag mag die huur dan zijn? U leest hier hoe wij uw actuele jaarinkomen berekenen.

Voor hogere inkomens geldt een minimum huurprijs

Woningen met een (kale) huur van maximaal € 710,68 zijn bestemd voor huishoudens met een jaarinkomen tot maximaal € 36.165 (in 2017). Zo is dat afgesproken in de Woningwet. Wie meer verdient kan geen sociale huurwoning huren. Triada vraagt woningzoekenden daarom naar hun inkomen. Voor onze huidige huurders verandert er niets zolang zij niet verhuizen.

U kunt het checken in de tabel

Wij hebben de inkomenseisen uitgelegd in een plaatje. De genoemde bedragen gelden voor huurovereenkomsten die ingaan in 2017 en zijn van toepassing vanaf 13 december 2016. Klik op het plaatje voor een grotere versie.

Inkomen en huur 2017

Op welke woning mag u reageren? (2017)

Voor lagere inkomens geldt een maximale huurprijs

Om een woning te mogen huren, is een inkomen nodig dat hoog genoeg is om de huur te kunnen betalen. Daardoor komen mensen met lagere inkomens niet meer altijd voor de duurdere huurwoningen in aanmerking. Het heeft geen zin om te reageren met een verkeerd (onjuist ingevuld of niet passend) inkomen. Maar bent u een huurder van Triada en 55 jaar of ouder? Kijk dan eerst of u gunstig kunt huren met een flexprijs. Klik op het plaatje voor een grotere versie.

Huur en inkomen bij flexprijswoningen (2017)

Huur en inkomen bij flexprijswoningen (2017)

Geen maximuminkomen bij een zware zorgindicatie

Hebt u een te hoog inkomen maar heeft één van de leden van uw huishouden intensieve zorg nodig? Dan bestaat de kans dat u tóch voor een sociale huurwoning in aanmerking komt. Voor mensen met een zware zorgindicatie maakt de Wet namelijk een uitzondering.

Een zware zorgindicatie geldt bijvoorbeeld voor mensen die recht hebben op minimaal 10 uur verzorging of verpleging per week gedurende 1 of meer jaar. U toont dit aan met een indicatiebesluit van het CIZ, een zorgplan van een zorgverlener of met een beschikking van het CAK.

Hoe reageert u in dat geval via deze website op een woning van Triada? Vul dan een ‘fictief’ lager en passend inkomen in bij uw inschrijving als woningzoekende. En neem voor nadere informatie contact op met onze woonconsulenten. Voor u geldt maatwerk.

Contact
Triada maakt gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren en uw voorkeuren te onthouden. Lees meer op triada.nl/cookies