Bewaring

Bent u voor langere tijd weg? Bijvoorbeeld vanwege een studie of baan in het buitenland. In deze periode kunt u iemand tijdelijk in uw huis laten wonen. Dit noemen we tijdelijke bewaring. Hiervoor hebt u wel onze toestemming nodig.

Veel gevraagd over Bewaring

Onderhuur, mag dat?

U huurt een woning van Triada. U mag deze woning niet verhuren aan iemand anders. Ook het verhuren van een kamer en kortdurende verhuringen via Airbnb en dergelijke zijn niet toegestaan. 

Wilt u uw woning tijdelijk in bewaring geven aan iemand?

Dan moet u dat schriftelijk bij ons aanvragen. In uw aanvraag moet staan: waarom u dit wilt, vanaf wanneer en aan wie. Wij beoordelen uw aanvraag en geven in sommige gevallen toestemming. Toestemming geldt alleen voor die aanvraag en gedurende maximaal 1 jaar. Let er wel op dat dit gevolgen kan hebben voor uw recht op huurtoeslag. 

Voor het in bewaring geven van uw woning, spreken wij een bepaalde maximale periode met u af. Wil de persoon die uw woning bewaart deze eerder verlaten? Dan mag u voor de periode die nog loopt een andere persoon voorstellen. U hebt daarvoor wel opnieuw onze toestemming nodig

Heb ik toestemming van Triada nodig als ik mijn huis wil onderverhuren?

Ja. Als u zonder toestemming onderverhuurt, kan Triada overgaan tot ontbinding van de huurovereenkomst. U kunt daarnaast een boete krijgen. Dit staat omschreven in Artikel 6.6 van de Algemene huurvoorwaarden.

Wanneer eindigt het in bewaring geven van mijn woning?

Dit eindigt uiterlijk aan het einde van de met Triada afgesproken periode. Eindigt het in bewaring geven van uw woning eerder? Laat ons dat dan direct schriftelijk weten.

Hoe vind ik iemand die mijn woning tijdelijk in bewaring wil nemen?

Die persoon moet u zelf zoeken. Kies zo iemand zorgvuldig. U blijft namelijk verantwoordelijk voor de woning en de huurbetaling.

Wat moet ik doen als ik de huurovereenkomst van mijn woning eerder wil laten eindigen dan de afgesproken periode voor bewaring?

Dan zegt u bij ons de huur op. U informeert zelf de peroon die uw woning bewaart. Hij of zij mag niet in de woning blijven wonen. U levert de woning onbewoond op. Zolang de woning bewoond is, loopt uw huur door.

Wat doet Triada wanneer ik als huurder problemen heb met de persoon die mijn woning in bewaring heeft?

Dan doen wij niets. Het oplossen van deze problemen is uw verantwoordelijkheid. Als die persoon overlast veroorzaakt, spreken wij u daarop aan. 

Heeft Triada een contract dat ik kan afsluiten met de persoon die mijn woning in bewaring heeft?

Nee, dat hebben wij niet. Nadat u toestemming van ons hebt gekregen, regelt u zelf alle afspraken met deze persoon. U bent er verantwoordelijk voor dat die persoon de afspraken nakomt. Ook de beëindiging van de bewaring regelt u zelf.

Is iemand die mijn woning in bewaring heeft tijdelijk huurder van de woning?

Nee, u blijft huurder. Wij passen de huurovereenkomst niet aan. U blijft verantwoordelijk voor alle plichten uit de huurovereenkomst. Ook voor de huurbetaling. 

Heeft het in bewaring geven van mijn huurwoning invloed op mijn huurtoeslag?

Ja, dat kan invloed hebben op de huurtoeslag. Neem voor advies contact op met de Belastingdienst op telefoonnummer of kijk op de website van de Belastingdienst. Houd uw Burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Dit nummer staat op uw paspoort, loonstrook en rijbewijs.

Kan iemand die mijn woning in bewaring heeft huurtoeslag ontvangen?

Ja, dat kan onder bepaalde voorwaarden. Dit heeft altijd gevolgen voor uw eigen recht op huurtoeslag. Die persoon kan zich voor de tijdelijke periode ook inschrijven op uw adres. 

Moet ik me inschrijven op het adres waar ik een woning in bewaring heb?

U mag zelf bepalen of u zich op dat adres laat inschrijven.