Sollicitatieprocedure

Wie solliciteert krijgt met de volgende zaken te maken

Een assessment kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. 

Naast geschiktheid op grond van kennis en kunde, vinden wij betrouwbaarheid van onze medewerkers belangrijk. Triada screent daarom nieuwe potentiële werknemers, ongeacht de functie waarnaar men bij ons solliciteert. 

Wij maken bij onze werving en selectie gebruik van pre-employment screening. Vanaf de eerste gespreksronde informeren we kandidaten over deze screeningsprocedure. Wij vragen bovendien schriftelijke toestemming voor screening. Vanzelfsprekend beoordelen we (steekproefsgewijs) diploma's en getuigschriften. Ook kijken we op internet of raadplegen we openbare registers zoals KvK. Tenslotte maken we zo nodig gebruik van referenties. 

We vragen ook om een verklaring omtrent gedrag (VOG). 

Contact
Triada maakt gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren en uw voorkeuren te onthouden. Lees meer op triada.nl/cookies