Klachten

Hebt u een klacht? Laat het ons weten! Dan proberen wij samen met u een oplossing te vinden.

Wilt u een reparatie melden?

Als er iets stuk is in of aan uw woning, dan doet u een reparatieverzoek.

Is er sprake van burenoverlast?

Volg dan eerst de stappen voor burenoverlast om zelf een oplossing te vinden. Als u daarna nog onze hulp wilt inroepen, zijn wij u graag van dienst.

Of hebt u een klacht?

Wanneer u het niet eens bent met de wijze waarop medewerkers van Triada, of bedrijven die voor ons werken, hebben gehandeld - of juist niet hebben gehandeld - dan is er sprake van een klacht. Dit geldt ook als u vindt dat wij niet op een juiste manier met uw persoonsgegevens zijn omgegaan. Bekijk de stappen die u kunt zetten als u een klacht hebt.

Overige klachten

Voor klachten over het algemene beleid van Triada geldt een andere route. U moet daarmee naar de daartoe bevoegde rechter. Voordat u een zaak bij de rechter aanhangig maakt, adviseren wij u eerst te overleggen met een jurist, een bureau voor rechtshulp of wetswinkel.

Contact
Triada maakt gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren en uw voorkeuren te onthouden. Lees meer op triada.nl/cookies