Over Triada

Triada zorgt voor betaalbare huurwoningen van goede kwaliteit in een prettige woonomgeving.

Betaalbaar en passend huren

Iedereen heeft recht heeft op een (t)huis. Maar zelf een huis kopen is niet voor iedereen weggelegd. En commercieel huren is voor heel veel mensen onbetaalbaar. Triada zet zich in om deze mensen betaalbare en passende sociale huurwoningen te bieden.

Inkomensgrenzen

In de sociale huursector vallen woningen met een maximale huurprijs van € 710,68 per maand (liberalisatiegrens 2018). Ten minste 80% van de vrijkomende sociale huurwoningen gaat naar huishoudens met een inkomen tot € 36.798. Een klein gedeelte van de woningen (maximaal 10%) mag worden toegewezen aan mensen met een (gezamenlijk) inkomen tussen de € 36.798 en € 41.056 (2018).

Passend toewijzen en flexprijzen

Sinds 1 januari 2016 zijn er minimuminkomens voor huurwoningen met een bepaalde prijs. Wij moeten de woningen 'passend toewijzen'. En sinds november 2016 hanteert Triada flexprijzen, waardoor huurders iets meer ruimte hebben gekregen om te reageren op een huurwoning.

Zorg en wonen

Ook andere groepen in de samenleving doen een beroep op Triada voor huisvesting. Zo realiseerde Triada al veel huisvesting voor mensen met een zorgvraag.

Waar vindt u ons

Al meer dan 100 jaar zijn wij actief in ons werkgebied dat bestaat uit de gemeenten Hattem, Heerde en Epe. Een groot werkgebied, waar wij aan ruim een kwart van de bevolking in deze gemeenten huisvesting bieden. Zij wonen in een van onze 6.500 woningen. 

Ondernemingsplan

Onze missie en visie zijn uitgewerkt in ons ondernemingsplan 'De Essentie'.

In het kort

  • De officiële naam van Triada is Woonstichting Triada. Met kortweg 'Triada' verwijzen wij naar deze naam
  • Triada (komt voort uit fusies). De vroegste voorganger van Triada is opgericht op 30 mei 1913
  • Triada staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer S 08027485
  • Triada is lid van Aedes
  • Triada is deelnemer in Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)
  • Triada staat ingeschreven in het Nationaal Register Volkshuisvestingsinstellingen (NRV)
  • Triada staat ingeschreven in het kader van de wet Bescherming Persoonsgegevens bij de Registratiekamer te Rijswijk
  • Triada onderschrijft de Bedrijfstakcode Woningcorporaties (Aedescode) en de bijbehorende Governancecode
Contact
Triada maakt gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren en uw voorkeuren te onthouden. Lees meer op triada.nl/cookies