Prestatieovereenkomsten over wonen

Geplaatst op 10-12-2018

Jaarlijks sluiten Triada en Huurdersraad prestatieovereenkomsten met de drie gemeenten Hattem, Heerde en Epe. Op maandag 10 december 2018 vond de ondertekening plaats op het kantoor van Triada. 

In deze overeenkomsten staat wat de partijen met elkaar afspreken op het gebied van wonen. Het betreft afspraken over wonen in de komende vier jaar, per gemeente. De afspraken worden jaarlijks opnieuw tegen het licht gehouden en waar nodig aangepast. 

Vraag naar sociale huurwoningen stijgt snel

Mensen worden ouder, blijven langer zelfstandig wonen en huishoudens worden kleiner. Ook is er een grotere instroom van bijzondere doelgroepen. De vraag naar sociale huurwoningen stijgt daardoor snel. Dat is de belangrijkste gezamenlijke uitdaging. Wij willen aan die toenemende vraag zo goed mogelijk tegemoet komen. Daarvoor moeten alle partijen hun verantwoordelijkheid goed invullen.

Prestatieafspraken op het gebied van wonen gaan over:

  • Beschikbaarheid: hoeveel woningen in de sociale huursector zijn er nodig in de gemeente?
  • Betaalbaarheid: wat mag de prijs van die woningen zijn?
  • Kwaliteit: wat moet de kwaliteit van de woningen zijn? En wat gebeurt er op het gebied van energiemaatregelen?
  • Toegankelijkheid: zijn er geschikte woningen voor verschillende doelgroepen?
  • Bijzondere doelgroepen: hoeveel woningen zijn er nodig voor bijzondere doelgroepen?
  • Verantwoordelijkheid: Waar kunnen partijen elkaar op aanspreken?
  • Samenwerking: Hoe geven de betrokken partijen invulling aan hun samenwerking en hoe zorgen zij er samen voor dat de doelen bereikt worden?

Samen werken aan een gezamenlijk doel

De gemeenten, Triada en de Huurdersraad werken samen met als doel: betaalbaar, duurzaam en prettig wonen voor huurders. De samenwerking is gebaseerd op wederzijdse inspanningen, vertrouwen en aanspreekbaarheid. De afspraken in de overeenkomsten zijn een weergave van wederzijdse ambities, inspannings- en resultaatverplichtingen. 

Naar de prestatieovereenkomsten

Triada maakt gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren en uw voorkeuren te onthouden. Lees meer op triada.nl/cookies