Prestatieovereenkomst Wonen Hattem

Geplaatst op 09-11-2017

De drie partijen gemeente Hattem, Triada en Huurdersraad sloten ook dit jaar opnieuw een prestatieovereenkomst. Op dinsdag 7 november vond de ondertekening in goede sfeer plaats op het kantoor van Triada. In deze overeenkomst staat wat zij met elkaar afspreken op het gebied van wonen in de gemeente Hattem. In de tweede helft van november volgen de ondertekeningen van de afspraken met de gemeenten Epe en Heerde.

Prestatieafspraken op het gebied van wonen gaan over:

  • Beschikbaarheid: hoeveel woningen in de sociale huursector zijn er nodig in de gemeente?
  • Betaalbaarheid: wat mag de prijs van die woningen zijn?
  • Kwaliteit: wat moet de kwaliteit van de woningen zijn? En wat gebeurt er op het gebied van energiemaatregelen?
  • Toegankelijkheid: zijn er geschikte woningen voor verschillende doelgroepen?
  • Bijzondere doelgroepen: hoeveel woningen zijn er nodig voor bijzondere doelgroepen?
  • Verantwoordelijkheid: waar kunnen partijen elkaar op aanspreken?
  • Samenwerking: hoe geven de betrokken partijen invulling aan hun samenwerking en hoe zorgen zij samen dat de doelen bereikt worden?

Samen werken aan gezamenlijk doel

De gemeenten, Triada en de Huurdersraad werken samen met als doel: betaalbaar, duurzaam en prettig wonen voor de huurders. De samenwerking is gebaseerd op wederzijdse inspanningen, vertrouwen en aanspreekbaarheid. De afspraken in de overeenkomsten zijn een weergave van wederzijdse ambities, inspannings- en waar mogelijk resultaatverplichtingen.

Prestatieafspraken keren jaarlijks terug

Ook in 2016 sloten de gemeenten, de Huurdersraad en Triada met elkaar prestatieovereen­komsten. Daarin werd afgesproken dat er een woningmarktonderzoek in de drie gemeenten plaats zou vinden. Dat is inmiddels uitgevoerd. De uitkomsten hiervan zijn een belangrijke basis voor nieuw beleid op het gebied van wonen.

De ondertekenaars vlnr:
Gemeente Hattem: De heer J. van der Heeden, wethouder
Huurdersraad: De heer W. Stegeman, voorzitter
Triada: De heer H.J.H. van de Ven, directeur-bestuurder

Op 22 november werd ook de prestatieovereenkomst met de gemeente Heerde getekend. De tweede foto is van die ondertekening.

Triada maakt gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren en uw voorkeuren te onthouden. Lees meer op triada.nl/cookies