Triada gaat energiedoelen voor 2021 halen

Geplaatst op 07-09-2017

Triada brengt vóór 2021 het woningbezit van ruim 6.500 woningen op gemiddeld energielabel B. Dat is geheel volgens de afspraken uit het energieconvenant van de branche met de overheid uit 2012. Daarvoor investeert Triada in de periode 2009-2020 in totaal circa € 100 miljoen in energiemaatregelen.

Is dat nieuws?

In het licht van een onderzoek dat branchevereniging Aedes liet doen naar de energiedoelen van woningcorporaties is dat inderdaad nieuws. Volgens dit onderzoek haalt slechts één op de drie onderzochte corporaties deze doelstelling. Dat vindt Triada vanuit milieuoogpunt zorgelijk. Ongeveer dertig procent van alle woningen is bezit van woningcorporaties, dat zijn er 2,3 miljoen. Dus moeten juist corporaties het voortouw nemen in het verduurzamen van bestaande woningen. Ondanks de economische crisis, verhuurdersheffing, tegenslagen in de branche zelf, en een stortvloed aan nieuwe wet- en regelgeving.

Versnelling dankzij kennis, innovatie, ervaring en efficiency

Triada heeft de energiebesparings-handschoen opgepakt en niet meer weggelegd. De laatste jaren is er een versnelling in het programma te zien. Adjunct-directeur van Triada Wim Klein Langenhorst licht dit als volgt toe: “Er is steeds meer kennis, intern en extern, over efficiënte en innovatieve methodes voor energiebesparende maatregelen en verduurzaming. We kunnen daardoor doortastende en betrouwbare plannen opstellen. Rond de aanbesteding van de energieprojecten heeft Triada efficiency-ontwikkelingen ingezet. Dat alles zorgt ervoor dat wij de energiedoelen ruim gaan halen.”

Voor het terugdringen van het woning-energieverbruik zet Triada vier stappen:

Stap 1 – Bewustzijn en voorlichting

Ten eerste heeft Triada middelen ingezet en instrumenten ontwikkeld die het energiebewustzijn van bewoners vergroten. Er valt namelijk grote winst te behalen door gedragsverandering. We startten met de energiekrant en ‘www.beterpeter.nl’ in 2009. In 2010 deelde Triada aan alle huurders energiebesparingspakketten uit met daarin onder andere LED-lampen. De volgende stap was de voor Triada ontwikkelde energiedisplay (2011) en de online tool www.triada-energiezien.nl (2014). Met deze twee online middelen hebben bewoners inzicht gekregen in hun actuele verbruik.

Stap 2 - Maatregelen

Direct daarna komen de ‘harde maatregelen’. Om te beginnen het grondig isoleren van de schil van woningen: dak, vloer, muren en ramen. Ook hiermee wordt verspilling van energie voorkomen.

Stap 3 - Installaties

Ten derde kijkt Triada naar de winst die te behalen valt door installaties: hoog rendements-ketels, mechanische ventilatie, warmteterugwinning en ClimaRads. Al deze middelen past Triada veelvuldig toe. Maar ook de toepassing van LED-verlichting voor algemene ruimten, galerijen en achterpaden hoort in dit rijtje thuis.

Stap 4 - Energiebronnen

Op de vierde plaats komt het inzetten van duurzame energiebronnen bij de woning. Daarbij gaat het vooral om zonnepanelen en warmtepompen. Bij nieuwbouw maakt Triada gebruik van warmtepompen. Bij renovaties zijn al grote aantallen PV-zonnepanelen geplaatst voor het opwekken van stroom. Voor warm water zijn er zonnecollectoren geplaatst.

Labelontwikkeling is prima op schema

Op dit moment, met nog drie-en-een-half jaar te gaan, zit Triada prima op schema voor het bereiken van het doel: gemiddeld label B. Bij de start in 2009 was de woningvoorraad op gemiddeld label D. Momenteel zitten we op gemiddeld C. Eind 2017 zijn er 159 huurwoningen van Triada met het energielabel A+, 1.411 met het label A en 1.956 met het label B.

Iedereen zal moeten bijdragen

Als Veluwse corporatie (met woningbezit in de gemeenten Hattem, Heerde en Epe) staat Triada niet vaak op de zeepkist om zijn successen te delen. Maar deze energiedoelen vinden wij van groot belang. Klein Langenhorst voegt toe: “We weten dat we het niet alleen kunnen doen. Naast de inspanningen van de corporatie is het belangrijk dat ook bewoners hun steentje bijdragen. Daarnaast hebben – innovatieve – bouwbedrijven en de overheid een belangrijke rol en taak.”

Triada maakt gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren en uw voorkeuren te onthouden. Lees meer op triada.nl/cookies