Hattem Noord

Op het nu nog lege terrein aan de Lippenoordweg en Zandkamp in Hattem komen zestig nieuwbouwwoningen: vijftig appartementen en tien eengezinswoningen.

Herstructurering

Eerder stonden op het terrein tussen de Lippenoordweg, Zandkamp en het Breestuk 60 rijtjeswoningen. 20 ervan zijn in overleg met de huurders succesvol gerenoveerd. De overige 40 woningen zijn gesloopt. Daar komen nu 60 nieuwe woningen voor terug; eigentijds en gasloos. 

De vijftig appartementen zijn verdeeld over twee woongebouwen aan de Lippenoordweg. De tien eengezinswoningen staan in twee rijtjes van vijf woningen; een rij aan de Zandkamp en eentje aan de Lippenoordweg.

Voortgang

In april 2019 zijn de plannen al goedgekeurd door de welstandscommissie. Door de drukte bij de bouwbedrijven en hogere bouwkosten hebben wij vervolgens de planning moeten bijstellen. Daarna volgde de problemen met stikstof en PFAS in de bouw. Ondanks dat is het gelukt om de omgevingsvergunning rond te krijgen. We hopen nu medio 2020 te starten met de bouw.

Tot die tijd ligt het terrein er netjes bij. Na de sloop van de laatste woningen in 2018 zijn de leidingen en kabels uit de grond gehaald en is het terrein gladgemaakt en ingezaaid met gras.  

De verhuuractiviteiten starten later in 2020 en de oplevering van de woningen volgt in 2021.

Informatieavond

Op 24 september 2019 vond derde inloopavond plaats voor omwonenden. Daar kregen zij de definitieve tekeningen te zien.
Op een eerdere informatieavond in juni 2018 lieten wij huurders, omwonenden en belangstellenden de aangepaste plannen zien
In oktober 2017 gaf stedenbouwkundige Irma Klevering de eerste presentatie. Hieronder ziet u de opname die TV-Hattem daarvan maakte.

 

Nieuwsbrief

Hebt u zich de afgelopen jaren aangemeld voor nieuws over Hattem Noord? Dan krijgt u van ons bericht indien er nieuws is. Het e-mailadres voor opgave voor deze nieuwsbrief (hattemnoord@triada.nl) is niet bedoeld voor correspondentie. U kunt zich via dat adres niet inschrijven voor een woning (volg daarvoor deze link). Wij lezen de inhoud van de mail niet. Het enige dat er gebeurt, is dat uw mailadres op een lijst komt voor nieuwsberichten. Hebt u een vraag aan ons of wilt u via e-mail in contact komen met een medewerker? Dan kunt u dat doen via onze klantenservice