Hattem Noord

Triada ontwikkelt een nieuwbouwplan voor het gebied tussen de Lippenoordweg, Zandkamp en het Breestuk in Hattem. Dit is het gebied ten zuiden van de twintig woningen die Triada daar eerder renoveerde. Op deze plek komen zestig nieuwbouwwoningen: vijftig appartementen verdeeld over twee woongebouwen en tien eengezinswoningen in twee rijtjes van vijf woningen.

Voortgang

In 2018 zijn de laatste woningen gesloopt. Daarna zijn de leidingen en kabels uit de grond gehaald en is het terrein glad getrokken en ingezaaid met gras. In april 2019 zijn de plannen goedgekeurd door de welstandscommissie van de gemeente. Momenteel wordt de omgevingsvergunning aangevraagd. Ook wordt er een nieuw elektriciteitshuisje gebouwd. 

Planning

Door de drukte bij de bouwbedrijven en hogere bouwkosten hebben wij de planning moeten bijstellen. De bouwwerkzaamheden starten naar verwachting nu in het voorjaar van 2020. De verhuuractiviteiten starten dan in de loop van 2020 en de oplevering van de woningen volgt in 2021. 

Informatieavond

Op 24 september 2019 vond er weer een inloopavond plaats voor omwonenden. Daar kregen zij de definitieve tekeningen te zien.

Op een eerdere informatieavond in juni 2018 lieten wij huurders, omwonenden en belangstellenden de aangepaste plannen zien
In oktober 2017 gaf stedenbouwkundige Irma Klevering de eerste presentatie. Hieronder ziet u de opname die TV-Hattem daarvan maakte.