Hattem Noord

Triada ontwikkelt een nieuwbouwplan voor het gebied tussen de Lippenoordweg, Zandkamp en het Breestuk in Hattem, ten zuiden van de twintig woningen die Triada daar eerder renoveerde. Op deze plek komen zestig nieuwbouwwoningen: vijftig appartementen verdeeld over twee woongebouwen en tien eengezinswoningen in twee rijtjes van vijf woningen.

Voortgang

In 2018 zijn de laatste woningen gesloopt. Daarna zijn de leidingen en kabels uit de grond gehaald en is het terrein glad getrokken en ingezaaid met gras. In april 2019 zijn de plannen goedgekeurd door de welstandscommissie van de gemeente. Momenteel wordt de omgevingsvergunning aangevraagd. Ook wordt er een nieuw elektriciteitshuisje gebouwd. 

Planning

Door de drukte bij de bouwbedrijven en hogere bouwkosten hebben wij de planning moeten bijstellen. De bouwwerkzaamheden starten naar verwachting nu in het voorjaar van 2020, de verhuuractiviteiten in de loop van 2020 en de oplevering van de woningen volgt in 2021.

Informatieavonden

In september 2019 vindt er weer een inloopavond plaats voor omwonenden. Daar krijgen zij de definitieve tekeningen te zien. 

De vorige informatieavond vond plaats in juni 2018. Aan de hand van een presentatie werden huurders, omwonenden en belangstellenden over de plannen verteld. Op een eerdere bijeenkomst in oktober 2017 werd ook een presentatie getoond. Van deze bijeenkomst kunt u ook een korte videoweergave door TV-Hattem.