Prestatieovereenkomsten

Jaarlijks sluiten Triada en de Huurdersraad prestatieovereenkomsten met de drie gemeenten Hattem, Heerde en Epe.

In de overeenkomsten staat wat de partijen met elkaar afspreken op het gebied van wonen. 

De Huurdersraad, gemeente en Triada zijn samen verantwoordelijk voor mensen die zelf niet kunnen zorgen voor een passende woning. Zij werken daarom samen aan een samenhangend en op elkaar afgestemd woonbeleid voor de sociale sector. Gebaseerd op de eigen taken en verantwoordelijkheden. Het betreft afspraken per gemeente, voor de komende vier jaar. De afspraken worden jaarlijks opnieuw tegen het licht gehouden en waar nodig aangepast.

Ook de woningmarktonderzoeken in de drie gemeenten uit 2017 kunt u hier nog vinden.