Zaken doen

Voor opdrachtverstrekkingen en aanbestedingen hanteert Triada voorwaarden.

Wij hanteren twee soorten voorwaarden:

  • Algemene Voorwaarden Onderhoudswerkzaamheden (versie 2016-1, vastgesteld op 8 februari 2016)
  • Inkoopvoorwaarden Leveringen en Diensten (versie 2014-1, vastgesteld op 4 februari 2014)

De voorgaande versies zijn vervallen. 

Onze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.