ANBI-gegevens

Woonstichting Triada is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).Op het ANBI-formulier hieronder vindt u alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van Woonstichting Triada, zoals wettelijk voorgeschreven. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om adresgegevens, KvK-inschrijvingsnummer, beloningsbeleid en kerngetallen (balans, staat van baten en lasten). Voor toelichting verwijzen wij naar de Jaarrekening. Het actuele beleid van onze organisatie staat beschreven in ons Ondernemingsplan.