Onderhouds ABC

In het Onderhouds-ABC ziet u welk onderhoud voor uw rekening (de huurder) komt, en welk onderhoud voor onze rekening (Triada, de verhuurder).

Kijk altijd eerst in dit Onderhouds-ABC voordat u om een reparatie vraagt. Dan weet u of u iets zelf moet betalen.

Aanrecht (zie keuken)

Type onderhoud Verantwoordelijke

Aanrecht (zie keuken)

-

Afvoeren

Type onderhoud Verantwoordelijke

Ontstoppen van afvoeren

Triada, als huurder lid is van Riool- en dakgotenfonds - Voorkom verstoppingen zoveel mogelijk. Gooi daarom geen vet en oliehoudende producten in de gootsteen en geen verband of kattenbakkorrels in het toilet. Verwijder regelmatig haren en zeepresten uit wasbak en doucheputje.

Ontstoppen van binnen- en buitenrioleringen en regenpijpen

Triada, als huurder lid is van Riool- en dakgotenfonds - Voorkom verstoppingen zoveel mogelijk. Gooi daarom geen vet en oliehoudende producten in de gootsteen en geen verband of kattenbakkorrels in het toilet. Verwijder regelmatig haren en zeepresten uit wasbak en doucheputje.

Repareren en vervangen van afvoeren, excl. sifons

Triada

Repareren of vervangen van sifons

Triada, als huurder lid is van Servicefonds

Repareren van douchepluggen incl. deksel

Triada

Repareren van regenpijpen en dakgoten

Triada

Schoonmaken van dakgoten

Triada, als huurder lid is van Riool- en dakgotenfonds

Schoonmaken van vangputten op eigen erf, douchepluggen, afvoersifons etc.

Huurder

Afzuigkap

Type onderhoud Verantwoordelijke

Onderhoud en reparatie aan een afzuigkap die bij de woning hoort

Triada - Wanneer voor installatie van een eigen afzuigkap bouwkundige aanpassingen nodig zijn, is vooraf toestemming nodig van Triada.

Schoonmaken of vervangen van filter en verlichting.

Huurder - Wanneer voor installatie van een eigen afzuigkap bouwkundige aanpassingen nodig zijn, is vooraf toestemming nodig van Triada.

Algemeen

Type onderhoud Verantwoordelijke

Repareren en vervangen van onderdelen van de woning of de berging als gevolg van veroudering en normale slijtage.

Triada - Als blijkt dat de reparatie of vervanging het gevolg is van beschadiging, vernieling of onjuist gebruik, ontvangt u de rekening van de ontstane kosten.

Repareren en vervangen van onderdelen van de woning of de berging, als gevolg van beschadiging, vernieling of onjuist gebruik door de huurder.

Huurder - Als blijkt dat de reparatie of vervanging het gevolg is van beschadiging, vernieling of onjuist gebruik, ontvangt u de rekening van de ontstane kosten.

Antenne / schotel

Type onderhoud Verantwoordelijke

Onderhoud en reparatie aan de schotel die door Triada is geplaatst

Triada

Plaatsing, onderhoud en verzekering

Huurder - Voor het plaatsen van een antenne of schotel moet vooraf schriftelijke toestemming worden gevraagd aan Triada

Schade t.g.v. de geplaatse antenne / schotel

Huurder - Voor het plaatsen van een antenne of schotel moet vooraf schriftelijke toestemming worden gevraagd aan Triada

Balkons, balustrades (ook in trappenhuizen; zie hekken)

Type onderhoud Verantwoordelijke

Balkons, balustrades (ook in trappenhuizen; zie hekken)

-

Beglazing (zie ruiten)

Type onderhoud Verantwoordelijke

Beglazing (zie ruiten)

-

Behang (zie ook stucwerk)

Type onderhoud Verantwoordelijke

Herstel van de ondergrond bij schade als gevolg van verwijderen van behang

Triada

Verwijderen en aanbrengen van behang

Huurder

Bergingsgangen

Type onderhoud Verantwoordelijke

Onderhoud en reparatie aan bergingsgangen

Triada

Schoonhouden van de bergingsgangen

Triada of huurders: per wooncomplex zijn hier afspraken over

Bestrating

Type onderhoud Verantwoordelijke

Onderhoud en herstel van paden en terrassen, behorend tot de woning

Triada

Onderhouden en ophogen van gemeenschappelijke bestratingen en paden

Triada

Onderhouden en ophogen van zelf aangebrachte bestratingen

Huurder - Leg bestrating nooit strak tegen onderdorpels van kozijnen aan. De ruimte tussen onderkant dorpel en bovenkant bestrating moet minimaal 5 cm bedragen.

Ophoogzand voor paden en terrassen, behorend tot de woning Max. 1,5m3 (zand wordt gebracht)

Triada

Binnendeuren

Type onderhoud Verantwoordelijke

Repareren of vervangen van de deur

Triada

Repareren of vervangen van het hang- en sluitwerk van een binnendeur.

Triada als huurder lid is van het Servicefonds

Repareren van een gat of gaten in de deur

Huurder

Schilderen van de deur

Huurder

Vervangen ten gevolge van verval of ouderdom

Triada

Verwijderen van stickers en dergelijke van de deur

Huurder

Brievenbus

Type onderhoud Verantwoordelijke

Onderhoud en repareren van brievenbus in de voordeur van de woning

Triada

Onderhoud en repareren van brievenbusborstels

Triada, als huurder lid is van Servicefonds
Onderhoud en repareren van centrale brievenbussen (postkasten) Triada

Buitendeuren

Type onderhoud Verantwoordelijke

Bij verlies van sleutels of op verzoek van de huurder vervangen van cilinder en / of sloten van de deur

Huurder

Hulp in geval van buitensluiting bij bijv. verlies van sleutels

Huurder

Repareren of vervangen bij normaal gebruik van de deur

Triada

Repareren of vervangen bij normaal gebruik van de deuren in gemeenschappelijke ruimten en trappenhuizen

Triada

Repareren of vervangen van de tochtprofielen van de deur

Triada, als huurder lid is van Servicefonds

Repareren of vervangen van een uitgewaaide deur

Huurder

Repareren of vervangen van het hang- en sluitwerk van de deur

Triada

Schilderen binnenzijde van de deur

Huurder

Schilderen buitenzijde van de deur

Triada

Buitentrappen en trappen in algemene trappenhuizen

Type onderhoud Verantwoordelijke

Onderhoud en repareren van de trappen

Triada

Schoonmaken van de trappen

Triada of huurders: per wooncomplex zijn hier afspraken over

Buitenverlichting

Type onderhoud Verantwoordelijke

Onderhoud en repareren van de verlichting van galerijen, gemeenschappelijke trappenhuizen, portieken, gangen en entreeruimte inclusief vervangen van de armaturen

Triada

Vervangen van lampen in onderstaande ruimten

Triada

Centrale verwarming

Type onderhoud Verantwoordelijke

Herstel van schade aan de cv-installatie door verkeerd gebruik van de huurder

Huurder

Het bedienen, bijvullen en ontluchten van de cv-installatie

Huurder

Onderhoud en / of vervangen van vulslangen, wartels en ontluchtingssleutels

Triada, als huurder lid is van Servicefonds

Onderhoud, repareren, keuren en verhelpen van storingen aan de complete centrale verwarming inclusief leidingen en radiatoren

Triada

Combiketel (zie centrale verwarming)

Type onderhoud Verantwoordelijke

Combiketel (zie centrale verwarming)

-

Cv-ketel (zie centrale verwarming)

Type onderhoud Verantwoordelijke

CV-ketel (zie centrale verwarming)

-

Dakconstructie / dakbedekking

Type onderhoud Verantwoordelijke

Onderhoud en repareren van dakconstructie / dakbedekking

Triada

Repareren van dakconstructie / dakbedekking als gevolge van beschadiging door huurder

Huurder

Dakgoten (zie afvoeren)

Type onderhoud Verantwoordelijke

Dakgoten (zie afvoeren)

-

Dakramen (door Triada aangebracht, zie ramen en / of ruiten)

Type onderhoud Verantwoordelijke

Dakramen (door Triada aangebracht, zie ramen en / of ruiten)

-

Deurbellen

Type onderhoud Verantwoordelijke

Vervangen en repareren van de deurbel en deurbelinstallatie standaard behorend tot de woning

Triada, als huurder lid is van Servicefonds

Vervangen van batterij draadloze deurbel

Huurder

Deuropener (elektrisch)

Type onderhoud Verantwoordelijke

Onderhoud en repareren van elektrische deuropener bij normaal gebruik

Triada

Douche (zie sanitair)

Type onderhoud Verantwoordelijke

Douche (zie sanitair)

-

Elektrische deuropener (zie deuropener)

Type onderhoud Verantwoordelijke

Elektrische deuropener (zie deuropener)

-

Elektrische installaties

Type onderhoud Verantwoordelijke

Onderhoud en repareren van elektrische installaties met groepenkast

Triada

Repareren en vervangen van schakelaars en stopcontacten standaard behorend tot de woning

Triada, als huurder lid is van Servicefonds

Stroomstoring als gevolg van een kortsluiting in een apparaat van de huurder

Huurder

Uitbreiding van de elektrische installatie

Huurder

Vervangen van zekering en lampen

Huurder

Elektrische leidingen

Type onderhoud Verantwoordelijke

Onderhoud en repareren van elektrische leidingen en bedradingen binnen de woning

Triada

Entreeportalen

Type onderhoud Verantwoordelijke

Alle noodzakelijke onderhoud en reparatie in gemeenschappelijke entreeportalen / toegangshallen

Triada

Schoonmaken entreeportalen / toegangshallen (zie gemeenschappelijke ruimten)

Triada of huurders: per wooncomplex zijn hier afspraken over

Erfafscheidingen

Type onderhoud Verantwoordelijke

Aanbrengen van erfafscheidingen

Huurder

Erfafscheidingen standaard behorend tot de woning

Triada

Onderhoud aan zelf aangebrachte erfafscheidingen

Huurder

Overige erfafscheidingen

Huurder

Galerijen

Type onderhoud Verantwoordelijke

Onderhoud en repareren van galerijen

Triada

Schoonmaken van de galerijen

Triada of huurders: per wooncomplex zijn hier afspraken over

Garagebox

Type onderhoud Verantwoordelijke

Onderhoud en repareren van het slot en de deur in de garagebox

Triada

Gaskranen

Type onderhoud Verantwoordelijke

Aanbrengen, repareren en vervangen van overige gaskranen

Triada, als huurder lid is van Servicefonds

Vervangen en repareren van de gaskraan bij de cv-installatie

Triada

Gasleidingen

Type onderhoud Verantwoordelijke

Onderhoud en repareren van door de huurder zelf aangebrachte gasleidingen

Huurder

Onderhoud en repareren van gasleidingen in de woning

Triada

Geiser (zie warmwatertoestellen)

Type onderhoud Verantwoordelijke

Onderhoud aan de geiser inclusief afvoer

Huurder

Gemeenschappelijke ruimten

Type onderhoud Verantwoordelijke

Schoonmaken van de gemeenschappelijke ruimten

Triada of huurders: per wooncomplex zijn hier afspraken over

Glas (zie ruiten)

Type onderhoud Verantwoordelijke

Glas (zie ruiten)

-

Gootsteen

Type onderhoud Verantwoordelijke

Ontstoppen van de afvoeren

Triada, als huurder lid is van Riool- en dakgotenfonds

Repareren en vervangen van de sfion inclusief de plug

Triada, als huurder lid is van Servicefonds

Schoonmaken van de sifon

Huurder

Goten (zie afvoeren)

Type onderhoud Verantwoordelijke

Goten (zie afvoeren)

-

Hang- en sluitwerk

Type onderhoud Verantwoordelijke

Onderhoud, repareren of vervangen in gemeenschappelijke ruimten en trappenhuizen

Triada

Reparatie van hang- en sluitwerk in de woning ten gevolge van niet oordeelkundig gebruik

Huurder

Repareren of vervangen aan voordeur, achterdeur, schuurder en bergingsdeur

Triada

Repareren of vervangen in de woning

Triada, als huurder lid is van Servicefonds

Tochtprofielen vervangen in de woning

Triada, als huurder lid is van Servicefonds

Vervangen van sloten / cilinders bij verlies van sleutels of op verzoek van huurder

Huurder

Hangkastjes (zie keuken)

Type onderhoud Verantwoordelijke

Hangkastjes (zie keuken)

-

Hekken

Type onderhoud Verantwoordelijke

Onderhoud en repareren van hekken en hekwerken in gemeenschappelijke trappenhuizen, galerijen en balkons

Triada

Huistelefooninstallatie

Type onderhoud Verantwoordelijke

Repareren of vervangen

Triada

Kasten / kastenwanden

Type onderhoud Verantwoordelijke

Hang- en sluitwerk aan vaste kasten

Triada, als huurder lid is van Servicefonds

Onderhoud en reparatie aan vaste kasten

Triada - Triada vervangt of repareert geen losse kasten, behalve de bij de uitrusting van uw woning behorende keukenkastjes.

Verlies van sleutels

Huurder

Keuken / aanrecht

Type onderhoud Verantwoordelijke

Onderhoud, repareren en vervangen van het hang- en sluitwerk van het keukenblok, keukenkastjes, ladegeleiders etc.

Triada

Onderhoud, repareren en vervangen van zelf aangebrachte extra keukenelementen en keukenonderdelen

Huurder

Repareren en vervangen van het keukenblok en aanrechtblad ten gevolge van slijtage of verval bij normaal gebruik

Triada

sifons (zie afvoeren)

Triada, als huurder lid is van Servicefonds

Vervangen van keukenkastjes ten gevolge van slijtage of verval bij normaal gebruik

Triada

Kitvoegen (zie stucwerk)

Type onderhoud Verantwoordelijke

Kitvoegen (zie stucwerk)

-

Kozijnen

Type onderhoud Verantwoordelijke

Repareren en schilderen van kozijnen, ramen en deuren binnen de woning; ook de binnenzijde van de houten buitenkozijnen, ramen en deuren

Huurder - boren of schroeven in aluminium of kunststof kozijnen is niet toegestaan

Repareren en vervangen van hang- en sluitwerk aan de binnenzijde van de woning

Triada, als huurder lid is van Servicefonds

Repareren en vervangen van hang- en sluitwerk aan de buitenzijde van de woning

Triada

Schilderen (aluminium en kunststof mag niet worden geschilderd) aan de binnenzijde van de woning

Huurder

Schilderen en repareren van kozijnen, ramen en deuren aan de buitenzijde van de woning

Triada - boren of schroeven in aluminium of kunststof kozijnen is niet toegestaan

Tochtprofielen vervangen aan de binnenzijde van de woning

Triada, als huurder lid is van Servicefonds

Lekkage

Type onderhoud Verantwoordelijke

Herstellen van waterschade aan inboedel of verf- en behangwerk

Huurder - Sluit een goede verzekering af voor uw inboedel.

Repareren van dakbedekking

Triada

Repareren van gas- en waterleidingen

Triada

Leuningen / leuningdragers

Type onderhoud Verantwoordelijke

Onderhoud en repareren van leuningen en leuningdragers binnen de woning

Triada, als huurder lid is van Servicefonds

Liften

Type onderhoud Verantwoordelijke

Eigendommen uit de liftput halen. Dit is voor rekening van de huurder maar de uitvoering gaat uitsluitend via Triada

Triada, voor rekening van de huurder

Onderhoud, repareren en keuren van de lift

Triada

Luchtroosters (zie ventilatie)

Type onderhoud Verantwoordelijke

Luchtroosters (zie ventilatie)

-

Mechanische ventilatie (zie ventilatie)

Type onderhoud Verantwoordelijke

Mechanische ventilatie (zie ventilatie)

-

Metselwerk (buiten)

Type onderhoud Verantwoordelijke

Onderhoud en repareren van gebreken aan het metselwerk

Triada

Ongedierte

Type onderhoud Verantwoordelijke

Bestrijding van ongedierte zoals: wandluizen, kakkerlakken, mieren, torren, kevers, vlooien, ratten, muizen etc.

Huurder

Verwijderen van wespen-/bijennesten (in of aan de woning)

Triada, als huurder lid is van Servicefonds

Ontstopping (zie afvoeren)

Type onderhoud Verantwoordelijke

Ontstopping (zie afvoeren)

-

Open haard / houtkachel

Type onderhoud Verantwoordelijke

Onderhoud en gevolgschade door brand etc.

Huurder - Voor het plaatsen van een open haard of houtkachel is vooraf schriftelijke toestemming vereist van Triada. Niet alle schoorstenen zijn geschikt voor het plaatsen van houtkachels of (open) haarden.

Verplicht jaarlijks laten vegen

Huurder - Voor het plaatsen van een open haard of houtkachel is vooraf schriftelijke toestemming vereist van Triada. Niet alle schoorstenen zijn geschikt voor het plaatsen van houtkachels of (open) haarden.

Ophoging (zie bestrating)

Type onderhoud Verantwoordelijke

Ophoging (zie bestrating)

-

Paden (zie bestrating)

Type onderhoud Verantwoordelijke

Paden (zie bestrating)

-

Plafonds

Type onderhoud Verantwoordelijke

Kleine reparaties aan plafonds, stucwerk en gipsplaten, zoals gaten dichten, pluggen verwijderen en kleine (krimp)scheurtjes repareren

Huurder

Onderhoud en repareren van door de huurder zelf aangebrachte (vaste) plafondafwerkingen zoals betimmeringen en sierpleister, ook als de voorziening van een vorige huurder is overgenomen

Huurder

Repareren van plafond(constructies)

Triada

Schilderen en / of sauzen van plafonds is voor rekening van de huurder, ook na eventuele herstelwerkzaamheden door Triada

Huurder

Radiatoren

Type onderhoud Verantwoordelijke

Onderhoud en repareren van radiatoren en radiatorkranen

Triada

Schilderen van de radiatoren

Huurder - U mag hiervoor uitsluitend ijzerhoudende lakken (radiatorlakken) gebruiken. Een lichte kleur verhoogt de warmteafgifte.

Ramen

Type onderhoud Verantwoordelijke

Repareren en / of vervangen van ramen in de woning

Triada

Repareren en vervangen van hang- en sluitwerk

Triada

Schilderen in de woning (zie schilderwerk)

Huurder

Schilderen, repareren of vervangen van ramen in gemeenschappelijke ruimten

Triada

Vervangen of repareren van een raam dat eruit is gewaaid door nalatigheid van de huurder

Huurder

Riolering (zie ook afvoeren)

Type onderhoud Verantwoordelijke

Ontstoppen van rioleringen (binnen en buiten)

Triada, als huurder lid is van Riool- en dakgotenfonds

Repareren na verzakking of vervangen na slijtage

Triada

Verstopping als gevolg van verkeerd gebruik

Huurder

Rookmelder

Type onderhoud Verantwoordelijke

Onderhouden, inclusief batterijvervanging

Huurder

Vervangen van defecte rookmelder

Triada

Ruiten / beglazing

Type onderhoud Verantwoordelijke

Glasschade in / aan de woning en berging

Triada, als huurder lid is van Glasfonds - Omdat u lid bent van het glasfonds hoeft u bij uw inboedelverzekering het glas niet mee te verzekeren.

Sanitair

Type onderhoud Verantwoordelijke

De (meng)kranen repareren of vervangen

Triada, als huurder lid is van Servicefonds

De closetzitting repareren of vervangen

Triada, als huurder lid is van Servicefonds

De doucheslang en handdouche repareren of vervangen

Triada, als huurder lid is van Servicefonds

De doucheslang inclusief ophangpen repareren of vervangen

Triada, als huurder lid is van Servicefonds

De sifons (zwanenhals) repareren of vervangen

Triada, als huurder lid is van Servicefonds

De stortbakonderdelen repareren of vervangen

Triada, als huurder lid is van Servicefonds

De zeepbakjes repareren of vervangen

Triada, als huurder lid is van Servicefonds

Spiegel en plancet repareren of vervangen

Triada, als huurder lid is van Servicefonds

Vervangen of repareren ten gevolge van niet-oordeelkunding gebruik, bijvoorbeeld bij breuk

Huurder

Vervangen van sanitaire toestellen, standaard behorende tot de woning, in geval van verval of ouderdom

Triada - Met sanitaire toestellen worden bedoeld: wastafels, fonteintjes, stortbakken en toiletpotten.

Sauswerk

Type onderhoud Verantwoordelijke

Sauzen en / of schilderen van plafonds is voor rekening van de huurder (ook na eventuele herstelwerkzaamheden door Triada)

Huurder

Verwijderen van schimmelvorming

Huurder

Schade

Type onderhoud Verantwoordelijke

Schade ontstaan aan eigendommen van de verhuurder door onjuist gebruik van het gehuurde door de huurder

Huurder - Sluit een goede inboedelverzekering af.

Schade ontstaan aan eigendommen van huurder ten gevolge van lekkages

Huurder

Schakelaars en stopcontacten

Type onderhoud Verantwoordelijke

Repareren en vervangen ten gevolge van onjuist gebruik

Huurder

Repareren en vervangen ten gevolge van slijtage

Triada als huurder lid is van Servicefonds

Schilderwerk

Type onderhoud Verantwoordelijke

Alle schilderwerk aan de binnenzijde van de woning

Huurder

Alle schilderwerk in gemeenschappelijke ruimten en aan de buitenzijde van de woning

Triada

Schoorstenen

Type onderhoud Verantwoordelijke

Plaatsen van kraaienkap op schoorsteen en overige kanalen bij eengezinswoningen

Triada, als huurder lid is van Servicefonds

Plaatsen van kraaienkap op schoorsteen en overige kanalen bij flats of gestapelde bouw

Triada

Reparatie aan schoorstenen standaard tot de woning behorend.

Triada

Vegen van schoorsteenkanalen (jaarlijks)

Huurder

Verwijderen van vogelnesten in ontluchtingskanalen / schoorsteen

Triada, als huurder lid is van Servicefonds

Sifon (zie afvoeren)

Type onderhoud Verantwoordelijke

Sifon (zie afvoeren)

-

Sleutels

Type onderhoud Verantwoordelijke

Bijmaken van sleutels van de woning met bijbehorende ruimten en brievenbussen

Huurder

Extra sleutels bijmaken

Huurder

Zoekgeraakte of kapotte sleutels bijmaken

Huurder

Sloten (zie hang- en sluitwerk)

Type onderhoud Verantwoordelijke

Sloten (zie hang- en sluitwerk)

-

Spiegels (zie sanitair)

Type onderhoud Verantwoordelijke

Spiegels (zie sanitair)

-

Spuitwerk aan wanden / plafonds

Type onderhoud Verantwoordelijke

Sauswerk en kleine reparaties aan plafonds en wanden

Huurder

Stortbakken (zie sanitair)

Type onderhoud Verantwoordelijke

Stortbakken (zie sanitair)

-

Stucwerk

Type onderhoud Verantwoordelijke

Grote reparaties aan loszittend of gescheurd stuc- en tegelwerk

Triada

Reparaties aan stuc- en tegelwerk door beschadigingen, zoals gaten en pluggen en kleine reparaties aan het stucwerk

Huurder

Repareren of vervangen van kitvoegen bij tegelwerk

Triada

Schoonmaken van kitvoegen in tegelwerk en verwijderen van schimmelaanslag

Huurder

Tegelwerk (zie stucwerk)

Type onderhoud Verantwoordelijke

Tegelwerk (zie stucwerk)

-

Telefoonaansluiting

Type onderhoud Verantwoordelijke

Repareren van de telefoonaansluiting

Huurder

Timmerwerken

Type onderhoud Verantwoordelijke

Onderhoud en reparatie aan zelf aangebrachte timmerwerken in en om de woning

Huurder

Onderhoud en reparatie bij normaal gebruik aan de buitenzijde van de woning

Triada

Tochtstrippen buitenkozijnen

Type onderhoud Verantwoordelijke

Onderhoud en reparatie (indien standaard aanwezig)

Triada, als huurder lid is van Servicefonds

Vervanging (indien standaard aanwezig)

Triada, als huurder lid is van Servicefonds

Toiletten (zie sanitair)

Type onderhoud Verantwoordelijke

Toiletten (zie sanitair)

-

Trapleuningen (zie leuningen)

Type onderhoud Verantwoordelijke

Trapleuningen (zie leuningen)

-

Trappen

Type onderhoud Verantwoordelijke

Hang- en sluitwerk van vlizotrappen, geleiders, stoppen etc.

Triada

Onderhoud en reparatie in gemeenschappelijke ruimten

Triada

Onderhoud en repareren van zelf aangebrachte trapafwerkingen

Huurder

Repararen van binnentrappen als gevolg van slijtage

Triada

Tuinen (zie ook bestrating en erfafscheidingen)

Type onderhoud Verantwoordelijke

Groenvoorziening en onderhoud van gemeenschappelijke tuinen

Triada

Inrichting en onderhoud van privétuinen (ook na ophoging) inclusief snoeien van bomen, struiken en heesters, die zijn geplant door vorige huurders

Huurder

Ophogen van privétuinen, voor en achter de woning

Huurder

Vensterbanken

Type onderhoud Verantwoordelijke

Onderhoud en repareren van standaard in de woning aangebrachte vensterbanken

Triada

Ventilatie

Type onderhoud Verantwoordelijke

Onderhoud en repareren van mechanische ventilatie-inrichtingen

Triada

Onderhoud en repareren van ventilatie- en ontluchtingsroosters

Triada

Reparatie aan ventilatiekanalen

Triada

Schoonhouden van filters, roosterventielen, ventilatie- en ontluchtingsroosters

Huurder

Verlichting (zie buitenverlichting)

Type onderhoud Verantwoordelijke

Verlichting (zie buitenverlichting)

-

Verstoppingen (zie riolering)

Type onderhoud Verantwoordelijke

Verstoppingen (zie riolering)

-

Vloeren

Type onderhoud Verantwoordelijke

Onderhoud, repareren van de vloerafwerking door de huurder aangebracht

Huurder - Voor het leggen van parket en plavuizen is vooraf schriftelijke toestemming nodig van Triada.

Repareren en onderhoud van vloeren in gemeenschappelijke ruimten

Triada

Repareren van vloerbalken en vloerdelen

Triada

Wandafwerking (bijvoorbeeld tegels, betimmeringen, sierpleister en steenstrippen)

Type onderhoud Verantwoordelijke

Onderhoud en repareren van de wandafwerking door de huurder zelf aangebracht (of overgenomen van vorige huurder)

Huurder

Warmwatertoestellen

Type onderhoud Verantwoordelijke

Herstel van boiler of combiketel door ondeskundig gebruik of nalatigheid, eigendom van de huurder, of gehuurd bij een ander bedrijf: onderhoud, reparatie of vervangen

Huurder

Onderhoud en repareren van de boiler of de combiketel (indien behorend tot de woning) bij normaal gebruik

Triada

Wastafel (zie sanitair)

Type onderhoud Verantwoordelijke

Wastafel (zie sanitair)

-

Waterkranen

Type onderhoud Verantwoordelijke

Onderhoud en repareren van waterkraanonderdelen

Triada, als huurder lid is van Servicefonds

Waterleidingen

Type onderhoud Verantwoordelijke

Onderhoud en reparatie aan binnen- of buitenwaterleidingen, door bewoners zelf aangebracht

Huurder

Onderhoud en reparatie aan warm- en koudwaterleidingen

Triada

Ontdooien van bevroren waterleidingen

Huurder

Reparaties aan warm- en koudwaterleidingen als gevolg van bevriezing

Huurder

Waterschade (zie schade)

Type onderhoud Verantwoordelijke

Waterschade (zie sanitair)

-

WC (zie sanitair)

Type onderhoud Verantwoordelijke

WC (zie sanitair)

-

Windhaken

Type onderhoud Verantwoordelijke

Door de huurder zelf aangebrachte windhaken

Huurder

Windhaken van Triada

Triada

Witten (zie sauswerk)

Type onderhoud Verantwoordelijke

Witten (zie sauswerk)

-

Zonwering

Type onderhoud Verantwoordelijke

Onderhoud, repareren en vervangen van door de huurder zelf aangebrachte zonwering

Huurder - Voor het plaatsen van zonwering is vooraf schriftelijke toestemming van Triada nodig.

Zonwering van Triada

Triada

Zwanenhals (zie afvoeren)

Type onderhoud Verantwoordelijke

Zwanenhals (zie afvoeren)

-
Triada maakt gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren en uw voorkeuren te onthouden. Lees meer op triada.nl/cookies