Huurverhoging 2019 lager dan maximaal toegestaan

Huurverhoging 2019 lager dan maximaal toegestaan

De overheid bepaalt hoe hoog de jaarlijkse huurverhoging mag zijn. Triada wil de huur niet te hard laten stijgen. In 2019 mogen verhuurders van de overheid de huur van alle sociale huurwoningen gemiddeld met 2,6% laten stijgen. Triada rekent echter slechts 1,2% of 1,9% huurverhoging. Voor de vrije sectorwoningen (een klein aantal bij Triada) is het percentage 2,5%. Over de huurverhoging is altijd overleg met de Huurdersraad.  

De huurverhoging gaat in op 1 juli. Voor 1 mei hebt u daarover een brief gekregen van Triada. 

Overzicht