Medehuurderschap

U bent medehuurder als uw naam op de huurovereenkomst staat. Staat uw naam niet op de huurovereenkomst, maar bent u getrouwd of geregistreerd partner? Dan bent u automatisch medehuurder. In een aantal andere situaties is het mogelijk om medehuurderschap bij ons aan te vragen. Als medehuurder hebt u dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder.

Veel gevraagd over Medehuurderschap

Kan mijn kind medehuurder worden?

Algemeen

Kinderen die bij hun ouders inwonen kunnen volgens het huurrecht in principe geen medehuurder worden. Omdat kinderen op een bepaald moment uit huis gaan, is de gezinssituatie niet duurzaam. 

Er is één uitzondering: is uw kind 35 jaar of ouder, heeft hij of zij altijd bij u als ouders ingewoond en wil uw kind daar blijven wonen? Dan kunt u medehuurderschap bij ons aanvragen. Dit moet een gezamenlijk schriftelijk verzoek zijn. Stuur een uittreksel mee uit de Basisregistratie Personen (BRP). Dit is op te vragen bij de Gemeente in uw woonplaats. Op het uittreksel kunnen wij zien dat uw kind altijd bij u heeft gewoond. 

Mijn partner en ik staan op de huurovereenkomst. Mijn partner vertrekt. Ik wil hoofdhuurder worden, maar we hebben huurachterstand. Wat nu?

Algemeen

Betaal eerst samen de huurachterstand. Daarna kunt u een formulier voor gedeeltelijke huuropzegging bij ons inleveren. Dit formulier moet door u beiden zijn ondertekend.

De opzegtermijn is 1 maand.

Mijn partner en ik zijn getrouwd/hebben een geregistreerd partnerschap. Ben ik automatisch medehuurder?

Algemeen

Bent u getrouwd of hebt u een geregistreerd partnerschap en staat u beiden bij de Gemeente ingeschreven op het adres van de huurovereenkomst? Dan bent u medehuurder. 

Mijn partner en ik zijn niet getrouwd en hebben geen geregistreerd partnerschap. Kan ik medehuurder worden?

Algemeen

Daarvoor gelden een aantal regels:

  • U kunt medehuurder worden als u minimaal 2 jaar samen bij de Gemeente staat ingeschreven op het adres van de huurovereenkomst.
  • Ook moet u een duurzame gemeenschappelijke huishouding voeren. Dit betekent dat uw relatie voor langere duur is en u samen de kosten voor uw huishouden betaalt.

Voldoet u aan die eisen? Dan kunt u medehuurderschap bij ons aanvragen:

  • Stuur ons een schriftelijk verzoek. Dit moet door u beiden zijn ondertekend. 
  • Stuur een kopie mee van een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP). Dit uittreksel kunt u opvragen bij de Gemeente waar u staat ingeschreven.
  • Stuur een bewijs mee van uw duurzame gemeenschappelijke huishouding. Dat kan zijn: een kopie van uw samenlevingsovereenkomst, een kopie van uw gezamenlijke bankrekening of een kopie van een gezamenlijke verzekeringspolis. 

Toetsen jullie ons inkomen opnieuw bij een aanvraag voor medehuurderschap?

Algemeen

Volgens de Europese wetgeving is medehuurderschap geen nieuwe verhuring. Daarom toetsen wij het inkomen niet opnieuw. 

Wanneer is een huishouding duurzaam?

Algemeen

Voor partners geldt dat de huishouding duurzaam is als deze voldoet aan de volgende regels:

  • De partners wonen minimaal 2 jaar samen en staan allebei bij de Gemeente ingeschreven op hetzelfde adres.
  • De partners delen de kosten van de huishouding.
  • De partners willen in de toekomst blijven samenwonen.

Voor ouders en kinderen geldt dat de huishouding duurzaam is als deze voldoet aan de volgende regels:

  • Het kind is 35 jaar of ouder.
  • Het kind heeft altijd bij de ouders ingewoond.  

Mijn partner en ik gaan uit elkaar. De huurovereenkomst staat op naam van mijn ex. Ik wil in de woning blijven wonen, wat kan ik doen?

Algemeen

Wij kunnen de huurovereenkomst alleen op uw naam zetten als u medehuurder bent. Dat wil zeggen als u getrouwd was, een geregistreerd partnerschap had of al medehuurderschap hebt aangevraagd en gekregen. Is dat niet het geval? Dan moet u de woning verlaten als uw partner uit de woning vertrekt. Deze regels gelden ook bij het overlijden van een partner. 

Kan iemand die mijn woning in bewaring heeft medehuurder worden?

Algemeen

Dat kan niet. Deze persoon kan geen aanspraak maken op de woning en het huurderschap. Aan het einde van de afgesproken periode verlaat deze persoon de woning. 

Ook als u besluit niet meer zelf in de woning te gaan wonen, blijft u aansprakelijk voor de huurbetaling en verantwoordelijk voor de woning.

Ik woon bij mijn oma. Kan ik medehuurder worden?

Algemeen

Kleinkinderen die bij hun grootouders inwonen kunnen in principe geen medehuurder worden. Omdat kleinkinderen op een bepaald moment uit huis gaan, is de gezinssituatie niet duurzaam.