Standaard huurverlaging

Triada vindt het belangrijk dat mensen betaalbaar kunnen wonen. In de volgende vragen en antwoorden leest u meer over de mogelijkheid voor het aanvragen van huurverlaging. 

Ook op de website van de Rijksoverheid vindt u informatie hierover. 

Veel gevraagd over Standaard huurverlaging

Heb ik recht op een standaard huurverlaging?

U kunt huurverlaging bij ons aanvragen als u voldoet aan 3 voorwaarden: 

  1. U woont in een sociale huurwoning met een rekenhuur* die hoger is dan de maximale grens voor huurtoeslag (€ 752,33).

  2. U krijgt op dit moment geen huurtoeslag.

  3. U komt in aanmerking voor huurtoeslag op basis van uw inkomen en huishoudsamenstelling als uw rekenhuur wordt verlaagd naar € 752,33. 

*rekenhuur = kale huurprijs + eventuele kosten voor schoonmaak, lift en gemeenschappelijke verlichting

Hoe vraag ik een standaard huurverlaging aan?

Kijk eerst of u recht hebt op huurverlaging. Als dat zo is, dan kunt u ons per brief of e-mail om huurverlaging vragen. Voor het beoordelen van uw aanvraag hebben wij de volgende informatie van u nodig:  

1.    Een overzicht waaruit blijkt dat u op dit moment geen huurtoeslag krijgt.
Dit staat bij Mijn toeslagen op de website van de Belastingdienst.

2.   De laatste inkomensgegevens van alle personen die op uw adres wonen.
Dit kan een kopie zijn van de aanslag van uw inkomstenbelasting of een inkomensverklaring. U vindt dit op de website van de Belastingdienst, bij Mijn Belastingdienst.  

3.    Een uittreksel uit de Basisregistratie personen van de gemeente, waarop alle leden van uw huishouden staan.
Dit kunt u opvragen bij de Gemeente in uw woonplaats.

Als u huurverlaging krijgt, dan gaat dat 2 maanden nadat wij uw verzoek hebben ontvangen in. U krijgt geen huurverlaging over de maanden daarvoor. 

Door huurverhoging komt mijn huurprijs boven de huurtoeslaggrens uit. Kunnen jullie mijn huur verlagen?

Krijgt u vóór een huurverhoging huurtoeslag? Dan blijft de toeslag na een huurverhoging gewoon doorlopen. 

Kan ik een overzicht krijgen van de woningwaardering van mijn woning?

Dat is mogelijk. Stuur een e-mail met uw verzoek naar kcp@triada.nl, of bel ons. Wij sturen u het overzicht dan per e-mail of post.

Kan ik een overzicht krijgen van de puntentelling van mijn woning?

Dat is mogelijk. Stuur een e-mail met uw verzoek naar kcp@triada.nl, of bel ons. Wij sturen u het overzicht dan per e-mail of post.