Huurverhoging 2020

De huur van uw woning wordt jaarlijks per 1 juli verhoogd. Wat dit precies voor uw huur betekent, leest u in de brief met het voorstel tot huurverhoging. Deze brief hebt u op 17 of 18 april per post van ons ontvangen. Hieronder leest u een toelichting op de huurverhoging van 2020.

De huurverhoging is niet voor iedereen hetzelfde 

De prijs-kwaliteitverhouding van de woningen bepaalt de verschillen in de huurverhoging:
• De prijs is de huur van uw woning.
• De kwaliteit wordt uitgedrukt in punten volgens het wettelijke systeem van woningwaardering.
Ook dit jaar voert Triada geen inkomensafhankelijke huurverhoging door.

We maken de verschillen kleiner

Iedere woning krijgt punten voor de kwaliteit. Dat heet de woningwaardering. Hoe meer punten, hoe hoger de huur mag zijn. De maximale huur is wettelijk bepaald. Maar omdat Triada een sociale verhuurder is, vragen wij nooit de maximale huur, maar altijd minder. Soms is het verschil echter erg groot tussen wat we vragen (huur) en wat we mogen vragen (maximale huur). Om dit verschil kleiner te maken, gaat Triada uit van twee percentages voor de huurverhoging:

1. Is uw huur hoger dan of gelijk aan 70% van de maximale huur? Dan krijgt u 2,2% huurverhoging.
2. Is uw huur lager dan 70% van de maximale huur? Dan krijgt u 2,8% huurverhoging. De gemiddelde huurverhoging van onze woningen komt dan uit op 2,6%. Dit is gelijk aan de inflatie van vorig jaar.

2,6% huurverhoging voor geliberaliseerde Huurwoningen
Dit worden ook wel vrije sector huurwoningen genoemd. Lag de huurprijs bij het begin van uw huurovereenkomst boven de grens voor sociale huurwoningen? Dan woont u in een geliberaliseerde woning. Deze grens wordt jaarlijks bijgesteld en is op dit moment € 737,14. De huurverhoging van deze woningen is niet aan wettelijke regels gebonden.


In de brief staat welke huurverhoging voor ú geldt. Maar wilt u dit graag zelf controleren? Dat kan!

Zo werkt dat:
Check met deze tabel:
1. het puntenaantal van uw woning
2. en uw kale huur per 30 juni 2020
Uw maximale huur vindt u op www.triada.nl: zoek naar ‘huurverhoging 2020’. Achter het aantal punten voor uw woning staat de maximale huur.

Doe nu de som:

Kale huur gedeeld door maximale huur keer 100 is het percentage van de maximale huur dat u betaalt.
Hoeveel huurverhoging gaat u dus betalen?
1. Is de uitkomst van uw som hoger dan of gelijk aan 70%? > Dan krijgt u 2,2% huurverhoging.
2. Is de uitkomst van uw som lager dan 70% van de maximale huur? > Dan krijgt u 2,8% huurverhoging.

Huurverhoging geldt voor de kale huur

Dat is de huur die u betaalt voor het gebruik van uw woning, dus zonder servicekosten. Misschien worden per 1 juli ook bepaalde servicekosten aangepast. Dit kunt u zien in de brief over de huurverhoging. Over de afrekening van de servicekosten krijgt u een aparte brief.

Betaal het juiste huurbedrag

Als u ons hebt gemachtigd uw huur automatisch te incasseren, hoeft u niets te doen. Wij zorgen er dan voor dat het juiste huurbedrag wordt afgeschreven. Maar hebt u zelf een periodieke overboeking bij uw bank ingesteld? Of betaalt u op een andere manier de huur? Dan moet u er zelf voor zorgen dat u het juiste bedrag betaalt. Via deze website kunt u regelen dat u automatisch de huur betaalt.

Als u nu huurtoeslag krijgt, hoeft u niets te doen

Wij geven uw nieuwe huurbedrag namelijk door aan de Belastingdienst. Bij de definitieve afrekening over 2020 (die u volgend jaar ontvangt) houdt de Belastingdienst rekening met uw nieuwe huur. Hebt u nog geen huurtoeslag maar wilt u weten of u hiervoor in aanmerking kunt komen? Maak dan eenvoudig een proefberekening op: www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen

Bezwaar maken kan met een geldige reden

Bent u het niet eens met uw huurverhoging? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken als u een geldige reden hebt. Bijvoorbeeld:
• De huurverhoging is hoger dan wettelijk is toegestaan.
• Het huurvoorstel is onvolledig of niet juist.
• De kale huur van uw woning wordt hoger dan de wettelijke maximale huurprijs.
De bezwaarprocedure geldt niet voor geliberaliseerde huurwoningen.

Schriftelijk bezwaar voor 1 juli 2020

Geef duidelijk aan wat de reden is voor uw bezwaar. U kunt eventueel de modelbrief ‘Bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging’ van de Huurcommissie gebruiken. Deze is te vinden op www.huurcommissie.nl en ook verkrijgbaar op ons kantoor. Als wij uw bezwaar hebben ontvangen, krijgt u van ons een reactie. We kijken dan of we het samen eens kunnen worden. Lukt dit niet, dan sturen wij uw bezwaar door aan de Huurcommissie. Die doet dan een uitspraak.

Anders voor geliberaliseerde woningen

Wie in een geliberaliseerde woning woont, kan niet volgens deze procedure bezwaar maken tegen de huurverhoging. Ontstaat er een geschil over de hoogte van de huur van een geliberaliseerde woning? Dan kunt u bij ons schriftelijk bezwaar maken. Wij proberen dan of we het samen eens kunnen worden. Lukt dit niet, dan komt de rechter eraan te pas.

Onderhoud is geen reden voor bezwaar

Meld verzoeken tot onderhoud bij onze reparatielijn en maak een afspraak. Dit kan telefonisch, maar ook via onze website www.triada.nl. Wij lossen het graag voor u op. Komen we er samen niet uit en vindt u dat uw woning ernstige onderhoudsgebreken heeft? Dan kunt u bij de Huurcommissie een procedure starten. Dit staat los van de bezwaarprocedure tegen de huurverhoging. U kunt dit het hele jaar door doen.

Soms is huurverlaging mogelijk

Het kan zijn dat uw kale huur in de afgelopen jaren hoger is geworden dan € 737,14. Stel dat u met uw inkomen de huur niet meer kunt opbrengen en u nog geen huurtoeslag heeft. En omdat uw huur hoger is dan de maximale grens voor de huurtoeslag kunt u deze ook niet aanvragen. In zo’n situatie is het misschien mogelijk dat wij uw huur verlagen zodat u wél in aanmerking kunt komen voor huurtoeslag. U kunt daarvoor bij ons een schriftelijk verzoek doen. Eventueel kunt u hiervoor het formulier ‘Voorstel tot huurverlaging’ van de Huurcommissie gebruiken. Dit formulier is te vinden op www.huurcommissie. nl en op ons kantoor. Als wij uw verzoek tot huurverlaging hebben ontvangen, krijgt u van ons een reactie. Een verzoek voor huurverlaging kunt u het hele jaar doen. Uitgebreide informatie over huurverlaging vindt u op onze website.
Voor geliberaliseerde woningen geldt de huurverlagingsregeling niet.

De overheid bepaalt hoe hoog de jaarlijkse huurverhoging maximaal mag zijn:

• De huur van alle sociale huurwoningen van Triada mag in 2020 gemiddeld met 2,6% stijgen. Dit is gelijk aan de inflatie in 2019.

De maximaal toegestane huurverhogingen past Triada niet toe:
• De huur voor lagere inkomens (tot en met € 43.574 per jaar) mág maximaal 5,1% stijgen.
• De huur voor hogere inkomens (boven € 43.574 per jaar) mág maximaal 6,6% stijgen.