Automatische incasso

U kunt de huur op verschillende manieren aan ons betalen. Een daarvan is via een automatische incasso. Dit is het gemakkelijkste. U regelt dit met een machtiging. Hierna schrijven wij de huur iedere maand automatisch en op tijd van uw rekening af.

Veel gevraagd over Automatische incasso

Hoe beëindig ik mijn automatische incasso?

Dit kunt u regelen op de website. Is uw aanvraag op de 18e van de maand bij ons binnen? Dan stopt de automatische afschrijving al volgende maand. Ontvangen wij uw aanvraag na de 18e van de maand? Dan schrijven wij de huur nog één keer automatisch af.

Hoe machtig ik jullie voor het automatisch betalen van de huur?

Dat kan via de website. Hiermee kunt u een machtiging ook stopzetten. Houd er wel rekening mee dat de verwerking een paar dagen kan duren. Wij kunnen u ook een machtiginsformulier toesturen.

Ik heb net Triada gemachtigd voor de afschrijving van huur. Vanaf wanneer schrijven jullie de huur automatisch af?

Als uw machtiging voor de 18e van de maand bij ons binnen is, dan wordt de huur van de eerstvolgende maand automatisch van uw rekening afgeschreven. Ontvangen wij uw machtiging na de 18e? Dan start de automatische incasso een maand later.

Kan ik de machtiging voor automatische betaling van mijn huur stopzetten?

Ja, dat kan via de website. Hiermee kunt u een machtiging ook stopzetten. Na ontvangst zetten wij de automatische betaling stop. Houd er wel rekening mee dat de verwerking  een paar dagen kan duren. Wij kunnen u ook een machtiginsformulier toesturen.

Wanneer schrijven jullie de huur automatisch af?

De huur schrijven wij af op de 1e dag van de betreffende maand of op de 26e van de voorafgaande maand. Deze keuze maakt u zelf op de machtigingskaart. De precieze datum kan anders zijn, omdat wij in het weekend en op feestdagen geen huur afschrijven.