Wensfonds

Wat is het Triada Wensfonds en hoe wordt dit ingezet?

Met het Wensfonds ondersteunt Triada wensen van huurders. Het gaat dan om wensen die gericht zijn op het schoon, heel en veilig maken van die woonomgeving.

U kunt als huurder van een woning van Triada een aanvraag indienen voor een bijdrage uit het Wensfonds. Ook bewonerscommissies en andere organisaties kunnen een verzoek bij Triada indienen.

Zo vraagt u de hulp van het Wensfonds aan

Een aanvraag moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Het idee moet de woonomgeving van onze huurders verbeteren.

En aan één van deze twee voorwaarden:

 • De activiteit draagt bij aan het bevorderen van een schone en hele woonomgeving.
 • De activiteit vergroot het gevoel van veiligheid van huurders.

Om een aanvraag te doen stuurt u een e-mail naar info@triada.nl.

In deze mail vermeldt u:

 • het onderwerp Wensfonds
 • uw naam, adres en telefoonnummer
 • bent u huurder of doet u de aanvraag vanuit een organisatie (zo ja, welke)?
 • uw wens
 • de buurt/woonomgeving waarvoor het wens geldt
 • hoe het idee de woonomgeving heel en schoon of veilig maakt.

U ontvangt van ons een ontvangstbevestiging en wij nemen uw aanvraag in behandeling. Als wij nog vragen hebben, nemen wij natuurlijk contact met u op.

Welke aanvragen zijn in 2016 positief beoordeeld?

=> Straatbordjes met de Buurtpreventie App voor bewoners van de Kuilakkerweg in Emst.

=> Een bijdrage voor het vervangen van de stoelen in de gemeenschappelijke ruimte van woongebouw 'De Haalstee' in Vaassen.

De volgende activiteit kan die van u zijn!

Aan de slag!

De beste ideeën ontstaan tijdens verjaardagen en ontmoetingen. Hebt u een goed initiatief om de uitstraling van uw buurt te verbeteren? Laat het ons weten.

De kleine lettertjes

 • Op grond van toegekende aanvragen kunnen andere aanvragers geen rechten doen gelden voor een vergelijkbare actie.
 • Het Wensfonds beoordeelt iedere aanvraag afzonderlijk en wijst ook per aanvraag toe of af.
 • Aanvragers kunnen geen bezwaar maken tegen het besluit van de Wensfondscommissie.
 • De commissie en Triada corresponderen niet over de besluiten met derden.

Vragen over uw initiatief of wens

Neem dan gerust contact op met Anne-Marie van Zwieten. Zij staat u graag te woord. Anne-Marie is tijdens kantoortijden te bereiken via (0578) 67 68 12.

Contact
Triada maakt gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren en uw voorkeuren te onthouden. Lees meer op triada.nl/cookies