Buurtbemiddeling gemeente Epe

Bij onenigheid met de buren of ergernissen in de buurt kunnen inwoners van de gemeente Epe hulp inroepen van Buurtbemiddeling

Het project buurtbemiddeling is op initiatief van Triada gestart op 1 februari 2011 in de gemeente Epe. Het is een samenwerking van Gemeente Epe, Politie Noordwest-Veluwe, Koppel en Triada. Vooralsnog kunnen alleen inwoners van Epe de hulp van de onafhankelijke buurtbemiddelaars inroepen.

- Alle informatie blijft vertrouwelijk.

- Gratis voor inwoners van Epe, Vaassen, Emst en Oene.

- Wanneer sprake is van alcohol- of drugsverslaving, buitensporige agressie, crisis situaties of conflicten binnen één familie is buurtbemiddeling niet geschikt en is andere hulp nodig.

Wanneer buurtbemiddeling

We maken het allemaal wel eens mee, minder prettige situaties in de buurt of met de buren: te harde muziek of andere herrie, overlast van huisdieren, onenigheid over de schutting of het parkeren. Door met de buren te praten vindt u vaak samen een oplossing. Maar dat lukt niet altijd. Buurtbemiddeling kan u daarbij helpen.

Hebt u overlastklachten? Vraag dan eerst de hulp van buurtbemiddeling. Pas wanneer dat niet of onvoldoende resultaat oplevert, kunt u een overlastmelding doen bij Triada.

Waarbij helpt buurtbemiddeling?

Buurtbemiddeling helpt onder andere bij:

- geluidsoverlast

- parkeerproblemen

- pesterijen en intimidatie

- overlast van huisdieren

- problemen over de tuin of erfafscheiding

- rommel

In gesprek gaan

Buurtbemiddeling Epe wordt ondersteund door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Er is een landelijk netwerk van buurtbemiddeling dat dit jaar een nieuwe website heeft gelanceerd: www.problemenmetjeburen.nl. Op deze website kan iedereen die met overlast geconfronteerd wordt tips vinden over hoe met de buren in gesprek te gaan over overlast.

Aanvragen of meer informatie

Wilt u Buurtbemiddeling aanvragen? Of wilt u eerst meer informatie?

Neem dan contact op met Henk van der Meer via buurtbemiddeling@koppelepe.nl of telefoonnummer 06 81 07 80 84.

buurtbemiddeling@koppelepe.nl
Triada maakt gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren en uw voorkeuren te onthouden. Lees meer op triada.nl/cookies