Medehuurderschap

Hoe wordt een huisgenoot ook uw medehuurder?

Huwelijk of geregistreerd partnerschap

Gaat u als huurder trouwen of sluit u een geregistreerd partnerschap? Dan zijn vanaf dat moment u en uw partner beide huurder van de woning. Ook al staat de huurovereenkomst maar op één naam. Dit is bij wet zo geregeld. Beide partners hebben dan ook gelijke rechten en plichten als huurder.

Medehuurderschap voor overige huisgenoten

Iemand anders die bij een huurder in gaat wonen, kan ook medehuurder worden. Bijvoorbeeld als u bent gaan samenwonen. Dit moet u wel schriftelijk bij ons aanvragen. Dit zijn voorwaarden:

  • De huurder en kandidaat-medehuurder moeten het medehuurderschap samen schriftelijk en met motivatie aanvragen.
  • De kandidaat-medehuurder heeft minimaal twee jaar in de woning zijn hoofdverblijf.
  • De kandidaat-medehuurder voert met de huurder een duurzame gemeenschappelijke huishouding.
  • De kandidaat-medehuurder is financieel in staat de huur te betalen.
  • Er mag geen misbruik gemaakt worden van het medehuurderschap.
  • Voor inwonende kinderen geldt als aanvullende voorwaarde dat deze minimaal 35 jaar moeten zijn om voor het medehuurderschap in aanmerking te kunnen komen.

Naar aanleiding van uw aanvraag zullen wij gewoonlijk aanvullende gegevens opvragen, bijvoorbeeld inkomensgegevens. Ook nodigen wij u in de meeste gevallen uit voor een gesprek.

Beoordeling en toekenning

Op grond van een beoordeling van de informatie kent Triada het medehuurderschap al dan niet toe.

Contact
Triada maakt gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren en uw voorkeuren te onthouden. Lees meer op triada.nl/cookies