Huurverhoging 2018

De huur van uw woning wordt jaarlijks per 1 juli verhoogd. Hier leest u een toelichting bij de huurverhoging van 2018.

De huurverhoging is in 2018 niet voor iedereen hetzelfde

De prijs-kwaliteitverhouding van de woningen bepaalt dit jaar de verschillen in de huurverhoging:
• De prijs is de huur van uw woning.
• De kwaliteit wordt uitgedrukt in punten volgens het wettelijke systeem van woningwaardering.
Ook dit jaar krijgt u geen inkomensafhankelijke huurverhoging. 

We maken de verschillen kleiner

Iedere woning krijgt punten voor de kwaliteit. Dat heet de woningwaardering. Hoe meer punten, hoe hoger de huur mag zijn. De maximale huur is wettelijk bepaald. Maar omdat Triada een sociale verhuurder is, vragen wij nooit de maximale huur, maar altijd minder. Soms is het verschil echter erg groot tussen wat we vragen (huur) en wat we mogen vragen (maximale huur). Daarom gaat Triada dit jaar uit van twee percentages voor de huurverhoging:

1,4% of 1,8% :

1. Is uw huur hoger dan of gelijk aan 70% van de maximale huur?
    > Dan krijgt 1,4% huurverhoging. Dit percentage is gelijk aan de inflatie over 2017.

2. Is uw huur lager dan 70% van de maximale huur?
    > Dan krijgt u 1,8% huurverhoging.

Voor geliberaliseerde huurwoningen 1,8%

Dit worden ook wel vrije sector huurwoningen genoemd. Lag de huurprijs bij het begin van uw huurovereenkomst boven de grens voor sociale huurwoningen? Dan woont u in een geliberaliseerde woning. Deze grens wordt jaarlijks bijgesteld en is op dit moment € 710,68. De huurverhoging van deze woningen is niet aan wettelijke regels gebonden.

Wat betekent huurverhoging in 2018 precies voor ú?

De huur van uw woning wordt jaarlijks per 1 juli verhoogd. Wat dat precies voor úw huur betekent, leest u in de brief met het huurverhogingsvoorstel. Die sturen wij u per post rond 20 april 2018. De huurverhoging geldt voor de kale huur. Dat is de huur die u betaalt voor uw woning, zonder servicekosten. 

Triada rekent lagere huurverhoging

De overheid bepaalt de maximale hoogte van de jaarlijkse huurverhoging. Voor 2018 geldt het volgende:

• De huur van alle sociale huurwoningen mag gemiddeld met maximaal 2,4% stijgen (=1,4% inflatie + 1,0%). 
• De huur van de lagere inkomens (tot en met € 41.056 per jaar) mag maximaal 3,9% stijgen.
• De huur van de hogere inkomens (boven € 41.056 per jaar) mag maximaal 5,4% stijgen. 

Triada voert met 1,4% of 1,8% dus een lagere huurverhoging door dan de maximaal toegestane. Ook voert Triada geen inkomensafhankelijke huurverhoging door. 

Mogelijke prijswijziging van servicekosten

Naast de kale huur betaalt u servicekosten aan Triada. Het is mogelijk dat de prijs van bepaalde onderdelen per 1 juli wordt aangepast (omhoog of omlaag). De nieuwe bedragen leest u in uw huurverhogingsvoorstel (dat u rond 20 april 2018 per post van ons krijgt). 

Het juiste huurbedrag betalen

Als u ons hebt gemachtigd om uw huur automatisch te incasseren, hoeft u niets te doen. Wij zorgen er dan voor dat het juiste huurbedrag wordt afgeschreven. Maar hebt u zelf een periodieke overboeking bij uw bank ingesteld? Dan moet u er ook zelf voor zorgen dat u het juiste bedrag betaalt. Wilt u het gemak van automatisch en op tijd het juiste huurbedrag betalen? Een machtiging is eenvoudig te regelen.

Wat te doen bij huurtoeslag

Als u huurtoeslag krijgt, dan geeft Triada uw nieuwe huurbedrag door aan de Belastingdienst. U hoeft dit niet zelf te doen. Bij de definitieve afrekening over 2018, die u volgend jaar ontvangt na 1 april, houdt de Belastingdienst rekening met uw nieuwe huur.

Hebt u nog geen huurtoeslag en wilt u weten of u hiervoor in aanmerking komt? Maak dan eenvoudig een proefberekening.

Bezwaar maken met een geldige reden

Bent u het niet eens met uw huurverhoging? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken als u een geldige reden hebt. Bijvoorbeeld:

  • De huurverhoging is hoger dan wettelijk is toegestaan.
  • Het huurvoorstel is onvolledig of niet juist.
  • De kale huur van uw woning wordt hoger dan de wettelijke maximale huurprijs.

De bezwaarprocedure geldt niet voor geliberaliseerde huurwoningen.

Bezwaar maken kan alleen schriftelijk voor 1 juli

U kunt hiervoor de modelbrief bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging van de Huurcommissie gebruiken. Lever het ingevulde formulier bij ons in vóór 1 juli 2018. Daarna ontvangt u van ons een reactie op uw bezwaar. Wij kijken dan of we tot overeenstemming met u kunnen komen. Als dat niet lukt, dan leggen wij uw bezwaar aan de Huurcommissie voor. Die doet dan een uitspraak.

Geldt niet voor geliberaliseerde woningen

De bezwaarprocedure geldt niet voor geliberaliseerde woningen. Ontstaat er een geschil over de hoogte van de huur van een geliberaliseerde woning? Dan kunt u bij ons schriftelijk bezwaar maken en proberen wij samen tot overeenstemming te komen. Lukt dat niet? Dan komt de rechter er aan te pas. 

Heeft uw woning dringend onderhoud nodig?

Dan is dat geen reden om bezwaar te maken. Meld het bij onze reparatielijn en maak een afspraak voor onderhoud of reparatie. Wij lossen het graag voor u op. Komen we er samen niet uit, en vindt u dat uw woning ernstige onderhoudsgebreken vertoont? Dan kunt u bij de Huurcommissie een verzoek tot huurverlaging doen. Zo’n verzoek tot huurverlaging staat los van de jaarlijkse huurverhoging. U kunt dit het hele jaar door doen.

Verzoek tot huurverlaging

Is uw huur in de afgelopen jaren hoger geworden dan € 710,68 en kunt u daardoor geen huurtoeslag aanvragen? Dan is het misschien mogelijk uw huur te verlagen. Een verzoek hiervoor mag ook ná 1 juli 2018 worden ingediend. Een verzoek tot huurverlaging moet u schriftelijk bij ons doen. Eventueel kunt u hiervoor de modelbrief voorstel tot huurverlaging van de Huurcommissie gebruiken. Dit formulier is ook verkrijgbaar op ons kantoor. 

Wat is de maximaal toegestane huurprijs

Volgens de wettelijke woningwaardering krijgen woningen punten voor de kwaliteit. Uit het totaal aantal punten volgt de wettelijk maximaal toegestane huurprijs die uw verhuurder voor de woning mag vragen aan kale huur. De tabel met punten en maximale huur voor 2017 vindt u op de website van de huurcommissie. 

Contact
Triada maakt gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren en uw voorkeuren te onthouden. Lees meer op triada.nl/cookies