Huurverhoging

De huur van uw woning wordt jaarlijks per 1 juli verhoogd
Hier leest u een toelichting bij de huurverhoging van 2017

Per 1 juli 2017 is de huurverhoging 0,5%

Dit geldt voor bijna al onze huurders. Voor huurders van geliberaliseerde woningen geldt een huurverhoging van 2%. Triada past ook dit jaar géén huurverhoging toe die afhankelijk is van het inkomen.

De huur van uw woning wordt jaarlijks per 1 juli verhoogd. Wat dat precies voor úw huur betekent, leest u in de brief die u van ons kreeg met het huurverhogingsvoorstel.

De huurverhoging geldt voor de kale huur. Dat is de huur die u betaalt voor uw woning, zonder servicekosten.

De overheid stelt het maximum vast

De overheid bepaalt hoe hoog de jaarlijkse huurverhoging mag zijn. Voor 2017 geldt het volgende: 

- De huur van alle sociale huurwoningen van Triada mag gemiddeld 1,3% stijgen (1% + 0,3% inflatie). 
- De huur van de lagere inkomens (tot en met € 40.349 per jaar) mag maximaal 2,8% stijgen.
- De huur van de hogere inkomens (boven € 40.349 per jaar) mag maximaal 4,3% stijgen.

Mogelijke prijswijziging van servicekosten

Naast de kale huur betaalt u servicekosten aan Triada. Het is mogelijk dat de prijs van bepaalde onderdelen per 1 juli wordt aangepast. De nieuwe bedragen leest u in uw huurverhogingsvoorstel.

Het juiste huurbedrag betalen

Als u ons hebt gemachtigd om uw huur automatisch te incasseren, dan hoeft u niets te doen. Wij zorgen er dan voor dat het juiste huurbedrag wordt afgeschreven. Maar hebt u zelf een periodieke overboeking bij uw bank ingesteld? Dan moet u er ook zelf voor zorgen dat u het juiste bedrag betaalt. Wilt u het gemak van automatisch en op tijd het juiste huurbedrag betalen? Een machtiging is eenvoudig te regelen.

Wat te doen bij huurtoeslag

Als u huurtoeslag krijgt, dan geeft Triada uw nieuwe huurbedrag door aan de Belastingdienst. U hoeft dit niet zelf te doen. Bij de definitieve afrekening over 2017, die u volgend jaar ontvangt na 1 april, houdt de Belastingdienst rekening met uw nieuwe huur.

Heeft u nog geen huurtoeslag en wilt u weten of u hiervoor in aanmerking komt? Maak dan eenvoudig een proefberekening.

Voor geliberaliseerde huurwoningen (huurprijs boven € 710,68)

Een geliberaliseerde huurwoning wordt ook wel een vrije sector huurwoning genoemd. U woont in een geliberaliseerde woning als de huurprijs bij het afsluiten van uw huurovereenkomst boven de grens voor sociale huurwoningen lag. En daarmee boven de liberalisatiegrens. Deze grens wordt jaarlijks bijgesteld en is voor 2017 bepaald op € 710,68. De huurverhoging van deze woningen is niet aan wettelijke regels gebonden. Er geldt ook geen maximale huurverhoging. Triada verhoogt per 1 juli de huren van geliberaliseerde woningen met 2%.

Bezwaar maken met een geldige reden

Bent u het niet eens met uw huurverhoging? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken als u een geldige reden hebt. Bijvoorbeeld:

  • De huurverhoging is hoger dan wettelijk is toegestaan.
  • Het huurvoorstel is onvolledig of niet juist.
  • De kale huur van uw woning wordt hoger dan de wettelijke maximale huurprijs.

De bezwaarprocedure geldt niet voor geliberaliseerde huurwoningen.

Bezwaar maken kan alleen schriftelijk voor 1 juli

U kunt hiervoor de modelbrief bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging van de Huurcommissie gebruiken. Lever het ingevulde formulier bij ons in vóór 1 juli 2017. Daarna ontvangt u van ons een reactie op uw bezwaar. Wij kijken dan of we tot overeenstemming met u kunnen komen. Als dat niet lukt, dan leggen wij uw bezwaar aan de Huurcommissie voor. Die doet dan een uitspraak.

Geldt niet voor geliberaliseerde woningen

De bezwaarprocedure geldt niet voor geliberaliseerde woningen. Ontstaat er een geschil over de hoogte van de huur van een geliberaliseerde woning? Dan kunt u bij ons schriftelijk bezwaar maken en proberen wij samen tot overeenstemming te komen. Lukt dat niet? Dan komt de rechter er aan te pas. 

Heeft uw woning dringend onderhoud nodig?

Dan is dat geen reden om bezwaar te maken. Meld het bij onze reparatielijn en maak een afspraak voor onderhoud of reparatie. Wij lossen het graag voor u op. Komen we er samen niet uit, en vindt u dat uw woning ernstige onderhoudsgebreken vertoont? Dan kunt u bij de Huurcommissie een verzoek tot huurverlaging doen. Zo’n verzoek tot huurverlaging staat los van de jaarlijkse huurverhoging. U kunt dit het hele jaar door doen.

Verzoek tot huurverlaging

Dit staat los van de normale bezwaarprocedure. Hierbij zijn er twee mogelijkheden:

Situatie 1
Heeft u in 2015 een inkomensafhankelijke huurverhoging gehad en is uw inkomen (sterk) gedaald? Dan kunt u een verzoek tot huurverlaging bij ons doen. Dit verzoek moet bij ons binnen zijn vóór 1 juli 2017.

Situatie 2
Is uw huur in de afgelopen jaren hoger geworden dan € 710,68 en kunt u daardoor geen huurtoeslag aanvragen? Dan is het misschien mogelijk uw huur te verlagen. Een verzoek hiervoor mag ook ná 1 juli 2017 worden ingediend.

Een verzoek tot huurverlaging moet u schriftelijk bij ons doen. Eventueel kunt u hiervoor de modelbrief voorstel tot huurverlaging van de Huurcommissie gebruiken. Dit formulier is ook verkrijgbaar bij ons op kantoor.

Contact
Triada maakt gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren en uw voorkeuren te onthouden. Lees meer op triada.nl/cookies