Overlijden

Hoe kunt u als nabestaande de huur opzeggen van de overledene?
Wat te doen wanneer de hoofdhuurder overlijdt en u in de woning achterblijft?

Huur opzeggen bij overlijden

Nabestaanden kunnen de huur opzeggen namens de overledene. Hiervoor hebben wij een overlijdensakte nodig. Als u deze mailt naar info@triada.nl of een kopie aan ons overhandigt, dan kunnen wij u snel helpen.

Huurovereenkomst overnemen als u officieel medehuurder bent

Wanneer de hoofdhuurder komt te overlijden, dan heeft dat gevolgen voor u als medebewoner. Om het huurcontract voort te kunnen zetten, moet u medehuurder zijn. Wellicht bent u dat al, doordat u het medehuurderschap destijds bij ons hebt aangevraagd.

Van rechtswege bent u automatisch medehuurder wanneer u getrouwd was met de hoofdhuurder of geregistreerd partner van de hoofdhuurder was.

U kunt ons schriftelijk vragen om het huurcontract op uw naam te zetten. Lever daarbij in:

• Een verklaring van het overlijden van de hoofdhuurder
• Een kopie van uw legitimatiebewijs

Huurovereenkomst overnemen als u geen officiële medehuurder bent

Hebt u nog geen medehuurderschap bij ons aangevraagd en was de hoofdhuurder niet uw echtgenoot of geregistreerd partner? Dan kan het huurcontract op uw naam komen te staan als:

• U minimaal 2 jaar bij de gemeente staat ingeschreven in de woning
• U en de overleden hoofdhuurder een duurzame gemeenschappelijke huishouding voerden
• Uw inkomen hoog genoeg is om de huur te kunnen betalen
• U als inwonend kind van de overledene minimaal 35 jaar bent

Vraag ons schriftelijk om het huurcontract op uw naam te zetten. Naar aanleiding van uw verzoek vragen wij aanvullende gegevens bij u op, zoals inkomensgegevens. Ook nodigen wij u in de meeste gevallen uit voor een gesprek.

Wordt het huurcontract op uw naam gezet? Dan accepteert u daarmee de woning in de huidige staat. U ondertekent daarvoor een overnameverklaring.

Contact
Triada maakt gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren en uw voorkeuren te onthouden. Lees meer op triada.nl/cookies