Nieuwe huurders

Hoe gaat het overnemen van goederen in zijn werk?

Als u een woning bij ons gaat huren, mag u ervan uitgaan dat de woning over onze standaardkwaliteit beschikt. Dat betreft bijvoorbeeld de keuken en het sanitair. Maar ook de vloeren en wanden. Als u de sleutel krijgt, controleert u samen met onze opzichter of de woning in orde is. 

Goederen van de vorige huurder:

Het kan zijn dat u als nieuwe huurder bepaalde goederen of voorzieningen van de vertrekkende huurder wilt overnemen. U bent dit niet verplicht. Wanneer u de aangeboden voorzieningen niet wilt overnemen, dan moet de vertrekkende huurder de woning achterlaten in een door Triada bepaalde acceptabele staat. U bent nooit verplicht om te betalen voor veranderingen aan de woning. 

We onderscheiden roerende en onroerende goederen.

Roerende goederen

Hieronder vallen bijvoorbeeld: gordijnen, vloerbedekking, zonneschermen of meubels. Roerende goederen zijn te verwijderen zonder dat daar schade bij ontstaat. Voor het overnemen van roerende goederen hebt u geen toestemming nodig van Triada.

Onroerende goederen 

Hiermee bedoelen we bijvoorbeeld: een (eigen) keuken, plavuizen, een tussenwand op de vliering, een afdak of een kattenluik. Het zijn goederen die vastzitten aan de woning en die niet zonder schade verwijderd kunnen worden. Ook tuinhuisjes noemen we onroerende goederen.
Heeft de vertrekkende huurder zelf een voorziening in de woning aangebracht die onroerend is, en wil hij die aan u ter overname aanbieden? Dan bepaalt Triada altijd vooraf of deze voorziening: 
• technisch goed is aangebracht
• van kwalitatief goed materiaal is en in goede staat verkeert
• de verhuurbaarheid van de woning niet schaadt.

Overname onroerende goederen 

Wilt u een onroerend goed (een door de huurder aangebrachte voorziening) overnemen? Neem dan eerst contact op met onze opzichter. Want soms neemt Triada een voorziening zelf over. Dan wordt die gewoon een vast onderdeel van uw huur. En anders mag ú de voorziening overnemen. De voorwaarde is wel dat u deze bij vertrek weghaalt. Na overname wordt u  verantwoordelijk (aansprakelijk) voor het onderhoud. Ook voor eventuele schade aan (of voortkomend uit) de overgenomen voorziening. 

Wat u overneemt, legt u samen vast 

De afspraken legt u samen (vertrekkende en nieuwe huurder) vast in de overeenkomst overname goederen. De vertrekkende huurder heeft daarvan een exemplaar gekregen van de opzichter. Dit formulier moet worden ondertekend door uzelf en de vertrekkende huurder. De vertrekkende huurder moet zorgen dat Triada dit formulier krijgt, tegelijk met de sleutels. Hebben wij geen ondertekende overnameverklaring gekregen? Dan worden alle aanwezige goederen op kosten van de vertrekkende huurder verwijderd. Goede afspraken tussen u en de vertrekkende huurder zijn dus zeer belangrijk. 

Contact
Triada maakt gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren en uw voorkeuren te onthouden. Lees meer op triada.nl/cookies