Nieuwe huurders

Hoe gaat het overnemen van goederen in zijn werk?

Als u een woning bij ons huurt, mag u ervan uitgaan dat de woning over de standaardkwaliteit beschikt. Dat betreft bijvoorbeeld de voorzieningen van keuken en sanitair. Maar ook hoe de vloeren en wanden aan u worden opgeleverd. Voordat een huurder gaat wonen, contoleren onze opzichters of de woning in orde is. Zij controleren dit ook weer als de huurder vertrekt.

Overname is niet verplicht

Het kan zijn dat u als nieuwe huurder bepaalde voorzieningen van de vertrekkende huurder wilt overnemen. U bent dit niet verplicht. Wanneer u de aangeboden voorzieningen niet wilt overnemen, dan moet de vertrekkende huurder de woning achterlaten in een door Triada bepaalde acceptabele staat. U bent nooit verplicht om te betalen voor veranderingen aan de woning.

Wat zijn roerende en onroerende goederen?

De goederen die u van de vertrekkende huurder kunt overnemen zijn onder te verdelen in roerende en onroerende goederen. Roerende goederen zijn bijvoorbeeld: gordijnen, vloerbedekking, zonneschermen of meubels. Onroerende goederen zijn bijvoorbeeld: keuken, plavuizen, een tussenwand op de vliering of een kattenluik. Het zijn goederen die vastzitten aan de woning en die niet zonder schade verwijderd kunnen worden.

Overname onroerende goederen

Heeft de vertrekkende huurder zelf een voorziening in de woning aangebracht die onroerend is, en wil de vertrekkende huurder die aan u ter overname aanbieden? Dan bepaalt Triada altijd vooraf of deze voorziening:

  • technisch goed is aangebracht
  • van kwalitatief goed materiaal is, en in goede staat verkeert
  • de verhuurbaarheid van de woning niet schaadt

Voorzieningen van onvoldoende kwaliteit mag de vertrekkende huurder niet aan de nieuwe huurder ter overname aanbieden.

Overeenkomst overname onroerende goederen

Wanneer u een onroerend goed (een door de huurder aangebrachte voorziening) wilt overnemen, neem dan contact op met onze klantenservice. Samen met Triada en de vertrekkende huurder stelt u daarvoor een overeenkomst overname onroerende goederen op. Deze overeenkomst gaat deel uitmaken van uw huurovereenkomst.

Houdt u er rekening mee dat u na overname verantwoordelijk (aansprakelijk) bent voor het onderhoud en de eventuele schade aan, of voortkomend uit, de overgenomen voorziening. Ook wordt u verantwoordelijk voor eventuele verwijdering als u in de toekomst ergens anders gaat wonen.

Overname roerende goederen

Voor het overnemen van roerende goederen heeft u geen toestemming nodig van Triada. De overname regelt u zelf met de vertrekkende huurder. De afspraken legt u samen vast in een overeenkomst overname roerende goederen. Dit formulier moet worden ondertekend door uzelf en de vertrekkende huurder.

Een kopie van dit formulier moet voor de eindinspectie in het bezit zijn van Triada. De opzichter is dan op de hoogte van de gemaakte afspraken. Is de overnameverklaring niet in het bezit van Triada? Dan worden alle aanwezige goederen op kosten van de vertrekkende huurder verwijderd.

Contact
Triada maakt gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren en uw voorkeuren te onthouden. Lees meer op triada.nl/cookies