Medehuurderschap

Hoe wordt een huisgenoot medehuurder
en hoe kunt u medehuurderschap opzeggen?

Medehuurderschap bij huwelijk of geregistreerd partnerschap

Gaat u als huurder trouwen of sluit u een geregistreerd partnerschap? Dan zijn vanaf dat moment u en uw partner beide huurder van de woning. Ook al staat de huurovereenkomst maar op één naam. Dit is bij wet zo geregeld. Beide partners hebben dan ook gelijke rechten en plichten als huurder.

Medehuurderschap voor overige huisgenoten

Gaat u bij de huurder inwonen? Dan kunt u medehuurder worden. Medehuurderschap moet schriftelijk bij ons worden aangevraagd.

Daarvoor gelden enkele regels:

  • De huurder en de kandidaat-medehuurder moeten het medehuurderschap samen schriftelijk aanvragen en aangeven waarom zij dit willen.  
  • De woning is al minimaal twee jaar het hoofdverblijf van de kandidaat-medehuurder.
  • De kandidaat-medehuurder voert met de huurder een duurzame gemeenschappelijke huishouding.
  • Het inkomen van de kandidaat-medehuurder is hoog genoeg om de huur te kunnen betalen.
  • Inwonende kinderen moeten minimaal 35 jaar zijn om voor medehuurderschap in aanmerking te kunnen komen.

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, vragen wij aanvullende gegevens op, zoals inkomensgegevens. Ook nodigen wij u in de meeste gevallen uit voor een gesprek. Op grond van de ontvangen informatie kennen wij het medehuurderschap al dan niet toe.

Stopzetten medehuurderschap

Verlaat u de woning als officieel medehuurder, echtgenoot of geregistreerd partner? Dan kunt u uw deel van de huurovereenkomst beëindigen. Dit doet u door het formulier gedeeltelijke huuropzegging in te vullen en te ondertekenen. Dit formulier kunt u bij ons opvragen.

Contact
Triada maakt gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren en uw voorkeuren te onthouden. Lees meer op triada.nl/cookies