Huur opzeggen

U gaat verhuizen en wilt de huur opzeggen.
Waarmee moet u rekening houden?

Wanneer u de huur van uw woning bij ons opzegt, dan zijn een aantal zaken voor u van belang.

Tijdstip van opzegging

U kunt de huur op iedere willekeurige werkdag van de maand stopzetten. U hebt een opzegtermijn van minimaal één maand. Als u bijvoorbeeld op 7 september de sleutels van de woning wilt inleveren, dan moet u vóór 7 augustus de huur bij ons opzeggen.

Schriftelijk opzeggen

Het opzeggen van de huur kunt u doen met het formulier huuropzegging. U ontvangt daarna binnen enkele dagen een bevestiging van uw huuropzegging.

Voorinspectie

Wij maken met u een afspraak voor een voorinspectie. Tijdens de voorinspectie loopt de opzichter met u de woning na. Hij kijkt wat er moet worden hersteld en deelt u mee wat daarvan de kosten zijn. Ook vertelt hij u wat u in de woning kunt achterlaten of ter overname kunt aanbieden.

Eindinspectie

Op de laatste dag dat u de woning huurt, controleert de opzichter samen met u de woning. Hij kijkt of de woning voldoet aan de afspraken die tijdens de voorinspectie zijn gemaakt. Daarna levert u de sleutels bij hem in.

Huur opzeggen bij overlijden

Nabestaanden kunnen de huur opzeggen namens de overledene. Hiervoor hebben wij een overlijdensakte nodig. Als u deze naar ons mailt of een kopie aan ons overhandigt, dan kunnen wij u snel helpen.

Meer informatie

Voor- en eindinspectie en bezichtigingen

Hoe laat u de woning achter?

Wat mag u ter overname aanbieden aan een nieuwe huurder?

Wat moet u allemaal nog meer regelen rond uw verhuizing?

Formulier Huuropzegging
Triada maakt gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren en uw voorkeuren te onthouden. Lees meer op triada.nl/cookies