Veel Nederlanders in armoede doordat ze aanvullende uitkering niet aanvragen

(U leest hieronder een artikel van NU.nl waarvan Triada denkt dat het belangrijke informatie voor u kan bevatten.)

Tienduizenden Nederlanders leven onder het sociaal minimum doordat ze geen aanvullende uitkering aanvragen terwijl ze hier wel recht op hebben. Dat meldt de Arbeidsinspectie, die onbekendheid van de maatregel als een belangrijke oorzaak ziet.

Het gaat onder meer om jongeren met een Wajong-uitkering. Van hen heeft 68 procent recht op een aanvullende uitkering zonder dat ze daar gebruik van maken. Van degenen die een IOW-uitkering krijgen, die is bedoeld voor oudere werklozen, vraagt 56 procent geen aanvulling aan terwijl ze dat wel mogen. Bij overige uitkeringen is dat percentage wat lager.

De Arbeidsinspectie schat dat in totaal ongeveer 60.000 mensen recht hebben op zo'n aanvullende uitkering. Het exacte aantal is volgens de dienst moeilijk te achterhalen. Dit komt doordat uitkeringsinstantie UWV om privacy-redenen niet alle persoonsgegevens mag inzien.

Een andere reden is dat velen niet bekend zijn met de regeling. Daarnaast speelt mee dat wordt uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden, wat volgens de inspectie niet altijd aansluit bij de praktijk.

Wie een uitkering heeft die onder het sociaal minimum ligt, kan een aanvullende uitkering aanvragen. Dit sociaal minimum is voor alleenstaanden vanaf 21 jaar € 1203,43 bruto per maand, voor gehuwden is dat € 1635,60 bruto.

"Dit onderzoek laat zien dat voor een groep burgers het inkomen daaronder uitkomt. Financieel gezien kan je dan eigenlijk het hoofd niet goed boven water houden", vindt de Arbeidsinspectie. 

NU.nl | 24 oktober 2023