Bouw van 24 flexwoningen in Heerde van start

Om op korte termijn meer betaalbare woningen te realiseren is op 8 juli officieel begonnen met de bouw van 24 flexwoningen aan de Haneweg in Heerde.

Stephan Nienhuis, wethouder bij de gemeente Heerde en Jolanda van Loon, directeur-bestuurder van Triada plaatsten op 8 juli het eerste grondpaneel op de locatie aan de Haneweg waar dit jaar nog 24 flexwoningen worden gerealiseerd. Deze woningen blijven hier 10 jaar staan. Ze zijn bestemd voor mensen die met spoed een woning nodig hebben, maar nog niet voldoende inschrijfduur hebben opgebouwd om voor vrijkomende woningen in aanmerking te komen. Bijvoorbeeld jongeren, mensen die hun relatie hebben verbroken, maar ook voor iemand die hier werkt maar niet in de buurt woont. De toekomstige bewoners hebben een binding met de gemeente Heerde.

De bedoeling is dat toekomstige bewoners hier maximaal 2 jaar blijven wonen. Huurders behouden hun opgebouwde inschrijfduur. Daarmee komen zij over een tijdje waarschijnlijk wél in aanmerking voor een ‘gewone’ woning. “En dan kunnen wij die woning weer verhuren aan iemand die op dat moment dringend een woning nodig heeft” aldus Jolanda van Loon, directeur-bestuurder bij Triada.

Een mooie oplossing voor Heerdenaren
Wethouder Stephan Nienhuis: “De woningnood is hoog, ook in onze gemeente. Deze flexwoningen bieden een mooie oplossing aan Heerdenaren of mensen met een binding aan onze gemeente die met spoed een woning nodig hebben. Ik ben trots dat we vandaag zijn begonnen met de bouw van deze woningen die al over een paar maanden bewoonbaar zijn.”

Snel, flexibel, demonteerbaar én duurzaam
“Het is mooi om te zien dat we met onze flexwoningen op korte termijn een oplossing kunnen bieden voor de huidige woningnood. We kunnen met elkaar weer een aantal starters en spoedzoekers blij maken. Ze kunnen in hun geliefde gemeente blijven wonen, vaak dichtbij familie en vrienden. Deze modulaire manier van bouwen is dus niet alleen snel, flexibel en demonteerbaar maar ook duurzaam”, aldus Bob Lenferink, directeur bij Harwoonie.